Styrelser

Eniro kallar till extra bolagsstämma för styrelseval

Eniros styrelseordförande Björn Björnsson samt de båda ledamöterna Ola Salmén och Joachim Berner hoppar av Eniros styrelse. Därmed lämnar tre av fem personer styrelsen. En extra bolagsstämma i bolaget ska hållas i början av 2018.

Uppdaterad 2017-12-19
Publicerad 2017-12-19

Eniros styrelseordförande Björn Björnsson samt styrelsemedlemmarna Ola Salmén och Joachim Berner har i dag meddelat bolagets valberedning att de ställer sina platser till förfogande. Styrelsen kommer av denna anledning att kalla till en extra bolagsstämma i början av 2018.

Den omfattande rekapitaliseringen är genomförd och bolaget har lagt fast och arbetar nu utifrån en ny affärsplan.

”Bolaget är väl positionerat nu när finanserna är i ordning och en ny affärsplan håller på att implementeras. Vi har fullföljt det jag föresatte mig när jag tillträdde som styrelseordförande på årsstämman i april 2016”, säger styrelseordförande Björn Björnsson, och fortsätter:

”Eniro behöver ledas av en ny ordförande som är full av energi för det fortsatta arbetet. Bolagets viktigaste uppgift är att fokusera på den utvecklade affärsplanen, med ett första delmål att öka försäljningen. För bolagets bästa bör styrelsevalet därför inte vänta till den årsstämman våren 2018.”

Av pressmeddelandet framgår det att "bolaget har fått nytt och betydligt fördelaktigare låneavtal, en sund balansräkning och modernt erbjudande är nu på plats. Vidare är i dag hela Eniros verksamhet digitalt baserad och en konvertering pågår till en abonnemangsbaserad betalningsmodell".

 

Platsannonser