Börs

Endomines planerar företrädesemission om 281 miljoner kronor

I syfte att bland annat öka produktionen i Friday-gruvan och andra gruvor i USA och Finland genomför Endomines en företrädesemission.

Publicerad 2020-12-01

Styrelsen i Endomines har beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 112 547 292 aktier, motsvarande cirka 281 miljoner kronor före transaktionskostnader vid fullteckning. Emissionen sker under förutsättning av godkännande från en extra bolagstämma som avses hållas den 4 januari 2021, framgår av ett pressmeddelande. Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiförbindelser upp till 168 miljoner kronor, motsvarande 60 procent av den totala emissionslikviden.

Emissionslikviden kommer att bland annat användas till att öka produktionen i Friday-gruvan, vars produktionsupptrappning varit en utmaning under pandemin på grund av förseningar i leverantörskedjan. 

– Vår mycket utmanande likviditetssituation har även tvingat oss till nödvändiga åtgärder och att temporärt sakta ned verksamheten mot slutet av kvartalet tills vi säkrat vår långsiktiga finansiering, skriver bolaget i ett annat pressmeddelande om bolagets senaste kvartalsrapport.

Emissionslikviden kommer även att användas till fortsatt prospektering och uppstart av produktion i gruvområdena US Grant, Kearsarge, Rescue / Unity, och Kimberly i USA, samt till fortsatt prospektering och återstart av produktionen vid Pampalo längs den karelska guldlinjen i Finland samt för återbetalning av skulder, skriver Endomines.

Evli Bank agerar finansiell rådgivare och Cederquist  legal rådgivare till Endomines i samband med företrädesemissionen.

Platsannonser