Fonder

"En upphandling av PPM-fonder löser inga problem"

En ny statlig upphandlande myndighet ska välja ut de fonder som ska få finnas på premiepensionssystemets fondtorg. Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens Förening är kritisk.

Uppdaterad 2019-11-04
Publicerad 2019-11-04

– Antalet fonder kommer att minska, säger utredaren Mikael Westberg i samband med att han överlämnar utredningen om hur det nya fondtorget ska se ut. Det rapporterar TT.

Han bedömer att antalet fonder kommer att landa mellan 150 och 200. I dag finns knappt 500 fonder på fondtorget.

Pensionsmyndighetens fondtorg för premiepensionen bör också bli tydligare för spararna, föreslår Mikael Westberg bland annat.

Det kommer att enligt förslaget bli Sjunde AP-fonden som får i uppdrag att upphandla fonderna till nya fondtorget.

– Upphandling leder till ett sämre fondutbud och tvångsförflyttning av spararnas kapital, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, i en presskommentar.

Mikael Westbergs premiepensionsutredning föreslår att samla all makt och ett kapital som på sikt kommer uppgå till 4 000 miljarder kronor hos en ny statlig myndighet. Den ska handla upp de ppm-fonder som spararna ska tillåtas välja bland.

– En upphandling av PPM-fonder löser inga problem, men skapar nya, kommenterar Fredrik Nordström.

När en ny upphandling ska göras, kommer enligt utredningen de fondval som spararna tidigare gjort att ogiltigförklaras och pensionspengarna tvångsflyttas till fonder som spararen inte har valt, men tjänstemännen på myndigheten tycker är likvärdiga. Fondbolagens förening har fått signaler om att framgångsrika och populära fonder inte vill vara med i det system som utredningen föreslår.

– Fondförvaltare som är måna om sina långsiktiga sparare bedömer att det innebär en alltför stor risk att avkastningen påverkas negativt om fonden först ska hantera ett kraftigt inflöde av PPM-pengar, och sen ett motsvarande utflöde när upphandlingsperioden tar slut. Risken är uppenbar att det blir indexfonder och indexnära fonder som kan ta hand om dessa transaktionsflöden och att upphandlingsproceduren endast skapar utrymme för en viss typ av fonder.

– Upphandling är ett trubbigt instrument som fungerar dåligt i ett system där de sparare som vill själva ska kunna välja fonder. Det ger inte starkare konsumentskydd, inte bättre kvalitet och inte lägre priser. Istället leder det till ett sämre utbud och till tvångsförflyttning av spararnas pensionspengar. Vi förespråkar ett system där alla fonder som uppfyller högt ställda kvalitetskrav kan ansluta sig, och att Pensionsmyndigheten gör mer för att hjälpa spararna i deras val, säger Fredrik Nordström.

Platsannonser