Johan Malm, Öhman. Göran Espelund, Lannebo. Tomas Scherp, Alfred Berg.
Fonder

"En ren straffskatt"

Realtid pratar med tre svenska fondförvaltare om vilken effekt finansskatten får på fondbranschen framöver. Konsensus är att regeringens förslag inte är helt genomtänkt och att det kommer leda till försämrad konkurrens och slå ut mindre aktörer.

Uppdaterad 2016-11-29
Publicerad 2016-11-15

Förra veckans förslag på en ny finansskatt - som om det blir verklighet innebär en extra löneskatt på 15 procent för finansiella verksamheter som med nuvarande EU-direktiv är undantagna från moms – togs inte emot med positiva ordalag från majoriteten av branschen.

Så gäller även bland fondförvaltare. Realtid.se har pratat med Lannebo Fonders ordförande Göran Espelund, Alfred Bergs Sverigechef Tomas Scherp och Öhmans koncernchef Johan Malm och samtliga menar att skatten kan slå hårt mot fondindustrin också och att den är ogenomtänkt.

Jobbförluster och en klart försämrad konkurrens är det som orsakar mest oro.

- Hela förslaget känns snurrigt och ogenomtänkt. Man verkar inte ha tänkt på konsekvenserna. Förslaget kan leda till att verksamheter flyttar från Sverige och fortsatt konsolidering. Nästa steg är färre aktörer och sämre konkurrens. Redan nu är inträdeshindret för att starta ny fondverksamhet väldigt högt och nu blir det en ännu högre tröskel. Vem vill då starta ny verksamhet och försöka utmana branschen, frågar sig Öhmans Johan Malm.

Göran Espelund kallar det för “en ren straffskatt” och att det finns många argument till varför förslaget är illa genomtänkt. Framför allt kritiserar han huvudargumentet att sektorn ska beskattas för att verksamheten i sig inte är momspliktig.

- Momsen i annan verksamhet betalas av slutkonsumenten inte det producerande företaget. Sannolikt kommer väl de ökade kostnader skatten för med sig att i möjligaste mån vältras över på kunderna som blir de som slutligen får betala, inte de finansiella företagens aktieägare som möjligtvis är syftet med förslaget, säger han.

Eftersom fondbranschen är väldigt personalintensiv så kan nya skatten leda till jobbförluster i Sverige. Det har även Fondbolagens förening sagt i sin kommentar till förslaget och är något övriga branschorganisationer också framhållit som en stor risk.

- Mer långsiktigt finns det även risk för mer outsourcing. Vi har redan en hög lönenivå i Sverige så den trenden kommer att fortsätta. Vi verkar i en väldigt konkurrensutsatt marknad så det blir nog primärt outsourcing utanför Sveriges gränser, säger Alfred Bergs Tomas Scherp. Han framhåller dock att Alfred Berg inte har några planer på att minska personalstyrkan I Sverige.

Scherp tror också, likt Espelund och Malm, att kunderna drabbas av kostnaderna istället och utvecklar resonemanget.

- Det är inte otroligt att så sker. Glädjande för sparare är att vi har bland de lägsta fondavgifterna i Europa, där avgifterna faktiskt även gått ner de senaste åren. I Danmark finns redan ett exempel på finansskatt och där har avgifterna de senaste tre åren istället ökat. Även om det inte allena är beroende på finansskatten så tror jag absolut att en viss del av kostnaderna kommer att tas av slutkunderna och det drabbar alla pensionssparare.

Ett annat resultat är att det slår mot mindre och nystartade bolag vilket kan leda till sämre innovationskraft i Sverige franöver, menar Scherp.

- Det är svårt att etablera sig redan på grund av etableringshinder, exempelvis ökad reglering. Norden är en väldigt innovativ region och det är något vi alla gynnas av. Det vore beklagligt om exempelvis den s.k. fintechsektorn drabbas då vi alla gynnas av innovationskraft som får blomma fullt ut, säger han.

Konsolidering i fondbranschen är redan en verklighet och många menar att nya finansskatten kan påskynda det. Blir det färre bolag på marknaden kan de som redan dominerar ytterligare befästa sin makt.

- Det vore extremt olyckligt i så fall. Men det pekar åt det hållet. Är det så att det blir en så pass kraftig kostnadsökning är det klart det slår mot lönsamhet och framtidstro. Konsolideringen bland förvaltare kommer att fortsätta. Det är en pågående trend och det här kommer snabba på utvecklingen, säger Johan Malm.

Samtidigt pågår det en fondutredning som för närvarande är ute på remiss och som syftar till att öka konkurrensen samt locka fler bolag till Sverige. Det här förslaget skickar däremot helt andra signaler, enligt bland annat Fondbolagens förening. Espelund påpekar också att det verkar helt i motsatt riktning och Scherp menar att det kommer försvåra för bolag att göra entré i Sverige.

- Det är redan en tuff marknad att slå sig in i på grund av att det finns väldigt många fondbolag här, säger Scherp.

Platsannonser