I fredagspanelen: David Järnland, Deloitte, Charlotte Levin, Vinge och Jon Walberg, PWC.
Panel

“En orolig börs är en svår miljö att notera bolag i”

Efter uppgifter i veckan om att både Synsams och Cabonlines ägare valt att vänta med börsnotering – IPO – på grund marknadsturbulensen är frågan om intresset för börsnoteringar svalnat av? Realtids fredagspanel ger sin syn på klimatet för börsintroduktioner just nu.

 

Publicerad 2019-06-07

Osäkerheten på börsen kan påverka marknaden för börsintroduktioner under resten av 2019.

David Järnland, partner på Deloitte och Head of Corporate Finance Advisory:

Gör den svagare börsen senaste veckorna att intresset för börsnoteringar avtar?

– Jag skulle inte säga att intresset har avtagit. Det finns fortfarande många bolag där ägarna tycker att en börsintroduktion vore ett naturligt nästa steg. Däremot blir det en timing-fråga om börsen känns skakig. Varken säljare, köpare, bolaget eller rådgivare vill göra vad som kan uppfattas som en misslyckad börsintroduktion. Samtidigt har värderingarna på börsintroduktioner i genomsnitt varit högre under de senaste åren jämfört med vad vi ser i den privata marknaden. Det gör att vissa ägare kan vara villiga att invänta rätt tid för en notering.

Hur ser ni på IPO-marknaden i Sverige och Norden under resten av året?

– Intresset för börsintroduktioner har inte avtagit nämnvärt. Däremot har den senaste månadens turbulens baserat på handelskonflikten mellan USA och Kina satt sina spår. Fortsätter osäkerheten på börsen så kan det påverka marknaden för börsintroduktioner under resten av 2019. Där är det ingen skillnad mellan Sverige och Norden men känslan är att antalet bolag i Sverige som överväger en börsintroduktion är större än i övriga Norden. Samtidigt ska man komma ihåg att hösten är relativt kort. Det är en begränsad lucka att genomföra börsintroduktioner efter sommaren.

Finns det något förutom börsturbulensen som påverkar?

– Andra viktiga aspekter vid en notering är att det finns tillgängligt kapital och intresse från investerare. Än så länge har vi inte sett något som tyder på att det inte finns kapital som investerare vill sätta i arbete. Lågräntemiljön gör även fortsatt att de tittar mot aktiemarknaderna. Däremot kan storleken på börsintroduktionerna spela in. Är större bolag på väg mot börsen brukar de få mycket uppmärksamhet från investerare och media vilket kan påverka när andra väljer att notera sig.

Återigen vanligt med dual track-processer.

Charlotte Levin, delägare i advokatfirman Vinge med mångårig erfarenhet av bland annat börsnoteringar:

Gör den svagare börsen senaste veckorna att intresset för börsnoteringar avtar?

– Nej, inte intresset för börsnoteringar som sådant, men självklart kan det påverka timingen för enskilda noteringar. Börsnotering är fortfarande många gånger ett möjligt exit-alternativ för många ägare och för bolag i olika branscher.

Hur ser ni på IPO-marknaden i Sverige och Norden under resten av året?

– Vi ser att det fortfarande finns ett intresse för börsnoteringar under 2019. Det är inte samma tryck som för några år sedan, men då det var å andra sidan helt extraordinärt. Nu är det mer ”vanlig efterfrågan”, ett par börsnoteringar på huvudlistan per termin. Vad vi kan se är det återigen vanligt med så kallade dual track-processer, det vill säga att ägarna testar både försäljning och börsnotering som alternativ för exit.

Finns det något förutom börsturbulensen som påverkar?

– Precis som för M&A-marknaden i stort är det alltid en kombination av makroekonomiska och branschspecifika frågor som påverkar intresset för börsnoteringar. Att förbereda ett bolag för en börsnotering är en komplex transaktion i sig som involverar hela bolaget. Det innebär bland annat en förändring av rutiner för att säkerställa att man redo för den omställning som en börsintroduktion innebär. Vi kan också se att börsnoterade bolag som grupp är föremål för ny lagstiftning på flera områden som påverkar strukturer, rutiner och beslutsfattande. Det bidrar onekligen till komplexiteten.

Det finns flera attraktiva alternativ utöver IPO.

Jon Walberg, chef för PWC:s värderingsenhet:

Gör den svagare börsen senaste veckorna att intresset för börsnoteringar avtar?

– Rent allmänt är en orolig börs en svår miljö att notera bolag i då det skapar en osäkerhet om värderingen av bolaget för både köpare och säljare. Då skjuts ofta IPO-processen upp temporärt i avvaktan på en stabiliserad marknad.

Hur ser ni på IPO-marknaden i Sverige och Norden under resten av året?

– Vi ser en fortsatt aktiv marknad, samtidigt som vi konstaterar att vi sannolikt är i slutet av en konjunkturcykel. Det innebär ökad återhållsamhet från investerare överlag. Å andra sidan finns det mycket kapital på marknaden som letar efter avkastning på högre nivåer än riskfri ränta. Därför tror vi att det fortsatt finns goda möjligheter att notera bolag som har långsiktigt stabila affärsmodeller.

Finns det något förutom börsturbulensen som påverkar?

– Det finns många globala händelser som påverkar IPO-marknaden negativt genom att skapa finansiell oro och osäkerhet. De tydligaste är den amerikanska handelspolitiken och effekter av brexit. En positiv faktor för ägare som vill ta in ytterligare kapital eller avyttra innehav är att det även finns mycket kapital utanför börsen, vilket gör att det finns flera attraktiva alternativ utöver just IPO.

Platsannonser

Logga in