Annons

Annons

KPMG-new-generation-round-table.jpg

Laura Manninen, längst till vänster, tycker att det har varit i högt i tak i diskussionerna med ledningsgruppen. På bilden syns 2018 och 2019 års NGRT-ledamöter.

En ny generation släpps in på KPMG

Initiativet New Generation Round Table, NGRT, är KPMG:s modell för att släppa in nästa generation i företagsledningen. I dagarna skiftar stafettpinnen.

Det är dags för den första gruppen att lämna över stafettpinnen till en ny. New Generation Round Table, NGRT, ger företagets yngsta medarbetare direkt-access till ledningsgruppen.

2018 provades konceptet för första gången och inför årsskiftet är det dags för en generationsväxling. 25-30 yngre medarbetare ansökte till de nio platserna.

KPMG bedömer att intresset kan bli högre, men anser att det är bra med tanke på de snäva urvalskriterierna. Sökanden ska ha arbetat 0-3 år i företaget och skriva en motivering till varför de vill vara med.

Annons

Annons

– Det vi ser i motiveringarna är att yngre medarbetare vill vara med för att de vill påverka och driva förändring. De vill också ha möjlighet att diskutera direkt med företagsledningen, säger Björn Bergman, kommunikationschef på KPMG.

Läs mer: Unga vid beslutsbordet – så här gör Advokatbyrån Vinge

2019 kommer 9 yngre medarbetare att ta plats vid bordet: två från respektive verksamhetsområde, det vill säga skatt, rådgivning, revision och SME (små och medelstora företag) samt en från en stabsfunktion, 2019 blir det HR, 2018 var det en yngre medarbetare från kommunikationsstaben som tog plats runt bordet.

Laura Manninen, ansvarig för extern kommunikation, tycker att året med NGRT har varit mer givande än hon hade vågat hoppas på.

– Jag kommer själv från IT-branschen och är inte skolad i Big4-kulturen, som traditionellt sett har varit väldigt hierarkisk, men det håller verkligen på att förändras och jag är positivt överraskad till hur högt i tak det varit vid våra möten med ledningsgruppen.

NGRT möts fyra gånger under året och vid varje tillfälle är en eller ett par representanter från ledningsgruppen med. Rapporteringen tillbaka till ledningsgruppen har fungerat väl, tycker Laura Manninen.

– Ja, vi har upplevt att det går fram, för när vi träffar andra personer ur ledningsgruppen får vi återkoppling på sådant vi sagt tidigare.

Hon upplever också att NGRT:s prioriterade frågor gett avtryck i företagets fokusområden.

– Utan att gå in på detaljer ser vi att våra frågor finns med bland företagets prioriterade frågor och då vet vi också att vårt perspektiv finns med. Det som är positivt med NGRT är att diskussionen förs med tydlig koppling till verksamheten och affären, säger Laura Manninen.

Vilka har varit NGRT:s priofrågor under 2018?

– Vi har pratat mycket om ledarskap och möjligheten till unika och individuella karriärvägar. Traditionell finns inom de stora revisionsbyråerna en tydlig struktur och karriärtrappa, men i dag efterfrågar unga mer individanpassade karriärer och ett tydligt ledarskap som utgår från individerna mer än en förutbestämd struktur.

Initiativet till NGRT kommer från vd Magnus Fagerstedt, och han berättade om det första gången i en intervju med Realtid tidigare i år. Då sa han bland annat att de unga medarbetarna är byråns viktigaste investering.

– Det som jag tycker går som en röd tråd är framför allt vikten av ett bra ledarskap och en bra feedbackkultur och att känna att man är delaktig i ett företags utveckling, säger Magnus Fagerstedt.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons