Nicklas Paulson, Öresunds vd, Spiltans vd Per Håkan Börjesson och Rikard Josefson, Avanzas vd.
Börs

"En nedgång på 4 procent är ovanligt"

Rikard Josefson, Avanzas vd, uppger att gårdagens nedgång om 4 procent på Nasdaq är ovanlig även under finanskrisen 2008. Spiltans vd Per Håkan Börjesson uppger att börsnedgångarna handlar dels om psykologi samt talar om en något trögare marknad för tech-bolagen än tidigare. Nicklas Paulson, Öresunds vd uppger att börsen faller på grund av "en cocktail av problem som marknaden har sparkat framför sig under en längre tid".

Uppdaterad 2018-10-12
Publicerad 2018-10-11

Efter de kraftiga börsnedgångarna i USA och i Asien och därefter på Stockholmsbörsen lyssnar vi, i en rad artiklar, på hur branschfolket reagerar på börsrasen. Här nedan svarar Avanzas vd Rikard Josefson, Spiltans vd Per Håkan Johansson och Nicklas Paulson på Realtid.ses frågor:

RIKARD JOSEFSON, Avanzas vd, om börsnedgången:

Varför faller börsen?
- Det finns ingen enskilt utlösande faktor men sammantaget kan sägas att investerarkollektivet oroat sig för den historiskt långa börsuppgången vi haft, konjunkturen, handelskonflikten och den kraftigt stigande 10-årsräntan i USA. Redan i somras såg vi en sektorrotation från techbolag till hälsovård och faktum kvarstår att techbolagen som mest utgjorde 26,5 % av S&P 500 likväl som Nasdaq. 

- Det blev vad man brukar kalla för en crowded trade och när nu fokus skiftar från amerikanska techbolag som varit de stora vinnarna till mer bortglömda bolag likväl som defensiva för att positionera sig mot en eventuell konjunkturavmattning, ja då ska alla ut samtidigt och då blir det rörelser likt de vi såg igår och idag.

- Det finns även en akronym – TINA – som står för ”There is no alternative” till aktiemarknaden men nu, i takt med stigande långränta, så börjar räntemarknaden bli ett attraktivt alternativ till börsen. I USA pratar man om att en tioåring på 3,60-3,75 % då är ett fullgott substitut, det får påverkan på aktiemarknaden och värderingen av densamma.

Är den tioåriga uppgången bruten?
- Det är det ingen som vet men faktum kvarstår att det till syvende och sist är bolagens fundamenta och vinster som styr börsen på lång sikt, även om vi från tid till annan kan få en sektorrotation och ett sentimentsomslag som vi nu ser.

- En korrektion, alltså en nedgång på minst -10 % från topp till botten, är lika vanlig i USA som den där höstsnuvan. I snitt har vi fått en sån vartannat år i USA de senaste årtiondena. Varför jag refererar till USA är för att de har lång historik samtidigt som att det är världens största kapitalmarknad och i mångt och mycket påverkar Sverige och svenska börsen.

- Vi fick en kraftig nedgång i februari i år då stark amerikansk sysselsättning och lönetryck skrämde marknaden. Men vi har även haft stora rörelser i samband med Brexit, amerikanska presidentvalet, Greklandsfrossan, S&P sänkning av amerikanska kreditbetyget 2011 för att nämna några, dessutom sjönk börsen -28 % från april 2015 till brexitdagen 2016. Det som skiljer sättningarna på senare tid är att de är mycket snabba och då självklart mer skrämmande för spararna. En nedgång om -4 % på Nasdaq som vi såg igår är ovanliga. Under finanskrisen från det att Lehman Brothers kollapsade till dess att börsen vände 43 dagar senare så var det 6 handelsdagar som föll mer än -4 % i Sverige.

- Börsen är framåtblickande och försöker förutspå var konjunkturen och bolagsvinsterna skall gå. Vi kommer få lite mer guidning i bolagsrapporterna för det tredje kvartalet som kommer snart likväl som det fjärde kvartalet i början på nästa år, däri får vi ett bättre svar. Däremot har denna typ av snabba nedgångar blåst över förut, nu har dock långräntan lite av en vågmästarroll.

Hur påverkar detta ditt företag?
- Våra kunder ser sitt sparande minska i värde men samtidigt har vi faktiskt sett att våra kunders aktivitet ökat under denna typ av händelser förut, inte minst vid brexitoron. Om spararna tror att detta är ett kortsiktigt brus som skapar köpläge så lär vi se det i aktiviteten. Dagar som dessa påminns man om börsens psykologi och flockbeteende men jag tror våra sparare tänker till en gång extra, det har vi som sagt sett förut.

Hur påverkar detta branschen?
- En ökad volatilitet kan leda till ökad handel men om det skulle bli en utdragen nedgång så kan det leda till minskat sparande. Det sägs ju att man ska köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt men frågan är ju när det är billigt respektive dyrt. I det korta perspektivet är det nog viktigt med en stabilisering då kraftiga fall kan skrämma sparare.

 

PER HÅKAN BÖRJESSON, Spiltans vd:

Varför faller börsen?
- När de amerikanska räntorna går upp börjar folk sälja aktier i USA och så börjar de även sälja i Sverige. När ränteläget blir attraktivt där man fåröver 3 procent  på statsobligationer i USA så är det så klart attraktivt i relation till den låga risken. Sedan är det ju så med psykologin: Nu har det gått upp under tio år nu måste det gå ned. Det är nog många som tänker så och säljer sina aktier och tror att de ska tajma detta.

Är den tioåriga uppgången bruten?
-Det är ingen som vet, det är det enkla svaret. Varje år kommer det ofta en rekyl på 15-20 procent beroende på Kina eller något annat. Men att det ska bli ett nytt 2008-2009 och gå ned 50 procent eller som det var i början på 90-talet. Det är inte alls säkert att det kommer att bli så. Det kan vara en tillfällig rekyl. Att centralbankerna pumpar ut pengar i systemet gör att man kan köpa bostäder, fastigheter och aktier, det har inte ändrat på sig åtminstone i Europa. 

- Psykologin gör att många blir nervösa och problemet med det här med tajming är att ,am måste gå in rätt och gå ut rätt och det är väldigt svårt. Då skulle du ha sålt alla dina aktier i januari 2008 och gått in i oktober 2008. men då var alla livrädda och sade att det var värre än 30-talet och Svenska Dagbladet var alldeles svart med krigsrubriker om att nu har krisen kommit. Att våga gå in även om man har pengar är inte många som klarar av.

- Det här med att månadsspara varje månad är en modell man ska ha och den klassiska kommentaren från Peter Lynch som säger: "Mycket mer pengar har förlorats av investerare som försöker tajma marknaden än vad som har förlorats i de faktiska nedgångarna". Folk tror att de är smarta.

- Alla har synpunkter och tror men det är ingen som vet. Det ska ju inträffa något mer, som en kärnkaftsolycka i Japan eller amerikanska statsobligationer eller bostadsobliagtioner som blir dåliga. Det ska inträffa något extremt och det tycker jag inte att det har gjort.

Hur påverkar detta Spiltan?
- Vi är långsiktiga och har ingen ny strategi men det är klart, vi har ökat kassan lite grand. Vi har en kassa på 7 procent, vilket är mer än vad vi har haft historiskt. 93 procent har vi i aktier både noterade och onoterade bolag och vi fortsätter investera i dem och ta positioner med den här kassan. 

I USA pekas tech-bolag ledande i nedgången. Spiltan investerar i en del tech-bolag i dag. Hur ser det ut?
- Vi går ibland in i bolag i ganska tidig fas, sedan är det klart att det påverkar när börsen går ned. Även om det blir fördröjning går priserna ned även i onoterade bolag och folk håller i sina pengar. Det påverkar även om det inte gör det så jättemycket ännu. Det är svårare nu än vad det var 1,5 år sedan då var det helt hysteriskt med dessa nya bolag. Nu är det lite tuffare både med introduktioner och värderingar har lugnat ned sig.

Hur påverkar börsnedgångarna finansbranschen?
- Det är svårare för bolag att få in kapital och värderingarna går ned lite grand, men just nu påverkas det inte så mycket. Men ingen vet vad som händer på lång sikt. På kort sikt är det en liten påverkan.

 

NICKLAS PAULSON, vd för Öresund:

Varför faller börsen?
- Börsen faller på grund av en cocktail av problem som marknaden har sparkat framför sig under en längre tid. Lite Italienoro, ett fullutblommat handelskrig, stigande räntor i US, dyr olja och makrodatapunkter som indikerar att konjunkturen viker m.m. I ljuset av detta är det helt naturligt att det kommer en korrigering.

Är den tioåriga uppgången bruten?
- Nej, inte ännu. Räntorna (minus US) är fortfarande låga och konjunkturen är stark. Rapportsäsongen kommer att vara så pass bra att marknaden kommer till en punkt där låga värderingar kommer att utgöra ett stöd.

Hur påverkar detta ditt företag?
- Vi är ett investmentbolag, vi skall klara bägge benen; både uppgång och nedgång.

Hur påverkar detta branschen?
- N/A

Platsannonser