FinansNyhet

”En mer rättvisande påföljd skulle vara fängelse”

Jan Leopoldson Foto: Ekobrottsmyndigheten
Publicerad

Ekobrottsmyndighetens kammaråklagare Jan Leopoldson är nöjd med dagens dom och poängterar värdet av domen som är den första i sitt slag. Under våren kan ytterligare ett liknande åtal komma.

Sara Johansson

I dag kom domen från Svea hovrätt mot de aktiebloggande läkarstudenterna, som Realtid.se rapporterat om. Om domen inte överklagas till Högsta domstolen är detta den första laga kraft-vunna domen när det gäller att man köper, bloggar för att haussa upp aktiekursen och därefter cashar hem. De två männen i 25-årsåldern, som vid brottstillfället var läkarstudenter, döms till villkorlig dom och dagsböter. Ekobrottsmyndighetens kammaråklagare Jan Leopoldson är nöjd med domen även om han hade velat sett en annan straffpåföljd.

– Jag är nöjd med att hovrätten bekräftar att det här är ett brottsligt agerande och det sänder ut signaler till marknaden och bloggvärlden att nu står det helt klart att om man bloggar för att få upp kursen på en aktie och sedan säljer så är det ett brottsligt agerande. Det är väldigt viktigt att det blivit fastslaget. Däremot anser jag att deras agerande var så systematiskt och planerat och det var under så pass lång tid att en mer rättvisande påföljd skulle vara fängelse och att hela vinsten skulle ha förverkats inte bara halva. Men det viktigaste är att vi för första gången har fått klarlagt att det här agerandet som de höll på med, att blogga, sprida och casha hem är ett brottsligt agerande.

Svea hovrätt gick på tingsrättens linje och dömde de två männen för 12 och 13 fall av otillbörlig marknadspåverkan men satte ned förverkandet till 1,2 miljoner kronor jämfört med tingsrättens dryga 2,5 miljoner kronor.

Annons

– Hovrätten ansåg att det inte är helt bevisat att hela kursuppgången berodde på deras agerande, att det även kan ha funnits andra orsaker. De gjorde en skälhetsbedömning och satte ned förverkandet med ungefär hälften till 1,2 miljoner kronor.

Är det svårt att bevisa att hela uppgången beror på den brottsliga gärningen?

– Ja, det kan vara svårt att exakt visa att det berodde på dem. Men jag tyckte att det var tydligt att det var på grund av deras köp och manipulerande på olika aktieforum. Där delar jag inte hovrättens bedömning, jag tycker att det var tydligt.

Annons

Om du ser i bakspegeln, vad kunde du ha gjort annorlunda?

– Nu anser hovrätten också att det var deras agerande som ledde till detta men de anser inte att det är bevisat att allt berodde på deras agerande. Men det framgår ju av vittnesmålen från Nasdaq och Aktietorget att vid de aktuella tidpunkterna fanns det inga nyheter från marknaden som kunde påverka, möjligtvis endast ett av bolagen som kunde påverka. Jag anser att det var styrkt och bevisat att det var på grund av deras agerande som hela den här uppgången blev av.

Jan Leopoldson berättar även att dessa män som då var läkarstudenter utnyttjade sina specialkunskaper som de fick under läkarlinjen. En del av deras handel gjordes även från sjukhusets datorer. 

Annons

– Analyserna som de använde sig av såg väldigt trovärdiga ut. Man började ofta med haussade rubriker och sedan kom det i mitten ganska neutral brödtext, tagen från bolagens hemsidor, och sedan avslutade man med hiskeliga rekommendationer och riktkurser.

Kommer vi se fler liknande åtal?

– Jag kommer här under våren med ett beslut om jag ska väcka åtal eller inte i ett nytt bloggärende.

Då hjälper denna dom till?

– Ja, men det är klart att inget case är helt likt det andra, men nu är det klarlagt att det här är ett brottsligt agerande att göra på detta vis. Det är även viktigt eftersom kommenterandet när det gäller aktier har flyttat ut på sociala medier bland annat på twitter. Där ser man att även aktiemarknaden påverkas av sociala medier.

Krävs fler resurser från EBM nu när detta flyttat ut till sociala medier?

– Fler resurser är ju aldrig fel. Men det krävs också att man håller koll på sociala medier och vad som skrivs där och vad man ser i handeln samt kunna para ihop vad som händer i handeln. På det sättet måste marknadsplatserna jobba. Har de en börsuppgång som de inte ser någon egentlig rimlig förklaring till så måste de gå in och undersöka de sociala medierna. Det gjorde man i detta fall, vilket ledde till att detta kunde klaras upp.

De tidigare läkarstudenterna har i sitt försvar invänt att de ansvariga för marknadsplatserna och de brottsutredande myndigheterna varit passiva och underlåtit att ingripa mot dem, så kallad interimistisk passivitet. Diskussionen i domen visar att de tilltalade invänt att passiviteten inneburit att de tilltalade haft fog för att uppfatta att det fanns ett samtycke till att agera som de gjorde. Ett ingripande gjordes först ett halvår efter första upptäckten gjordes av övervakningen på Aktietorget som såg ett handelsmönster som kunde misstänkas vara brottsligt.

Det tog ett tag innan ingripande skedde, vilket de tilltalade invänt i rätten. Varför?

– Det här var helt nytt och oprövat. Det var samtidigt viktigt att ur bevissynpunkt att man hade hela mönstret klarlagt. Det är mönstret som är beviset att syftet var att manipulera kurserna uppåt och sedan sälja. Därför var det viktigt att vi hade mönstret på plats innan vi slog till. 

Annons