Börs

"En extremt intressant och spännande situation"

Norska Finansinspektionen rekommenderar både Nasdaq och Euronext som köpare av Oslobörsen inför beslut av Finansdepartementet i mitten av maj. – Inget är klart men det är en extremt intressant och spännande situation just nu”, säger David Augustsson, presstalesperson på Nasdaq, till Realtid.

Uppdaterad 2019-04-08
Publicerad 2019-04-08

De senaste månaderna har Euronext och Nasdaq kämpat om vem som ska få köpa Oslobörsen. Euronext kontrollerar i dag 53,2 procent av aktierna i Oslobörsen. Nasdaq har säkrat runt 35 procent inklusive stöd från Oslobörsens två största ägare, DNB och KLP,  enligt David Augustsson, presstalesman på Nasdaq Stockholm.

–Vi har dialog med alla större aktieägare och vår förhoppning är att vi ska kunna öka vår andel under budtidens gång. Inget är klart men det är en extremt intressant och spännande situation just nu”, säger David Augustsson till Realtid.

David Augustsson konstaterar att båda parter lagt finansiellt likvärdiga bud och hävdar, förutom att Nasdaq har fått med sig de två största ägarna samt styrelsen och ledningen, att Nasdaq även har andra fördelar framför Euronext:

–Vi är en nordisk aktör som redan har erfarenhet att driva börser i den här delen av Europa och vi har en bevisad erfarenhet att driva tillväxtmarknader, alltså vår First North-marknad. Det är en viktig fråga i Norge, hur de ska kunna ställa om från oljeberoende land till ett land som uppmuntrar entreprenörskap och tillväxt för småbolag.

Sedan bägge budgivarna har lämnat likvärdiga bud på 158 kronor per aktie, har striden framför allt handlat om vilken aktör som är bäst lämpad som ägare.

Nasdaq har i samarbete med Oslobörsens ledning - och deras advokater - kämpat för att myndigheterna ska kräva att en köpare måste ha med sig minst två tredjedelar av aktieägarna. Förhoppningen var att det skulle diskvalificera Euronext eftersom Oslobörsens två största ägare  har stått fast vid att de föredrar Nasdaq.

Euronext bekräftar i ett pressmeddelande att man kommer att lägga ett bud med samma villkor till alla aktieägare som ännu inte har accepterat Euronexts nuvarande bud.

"Vår ambition är att Oslobörsen ska växa. Vi har stor respekt  för att Oslobörsen redan är en succé. Vi vill nu att den här succén ska bli ännu större," skriver Euronext.

Platsannonser