FinansNyhet

”En enorm summa frigörs”

Joakim Bornold på Söderberg & Partners. Pressbild.Joakim Bornold på Söderberg & Partners. Pressbild.
Joakim Bornold på Söderberg & Partners. Pressbild.
Publicerad

Att Finansinspektionen sänker buffertkravet på bankerna innebär att mycket stora summor blir tillgängliga för utlåning  – nu finns det få ursäkter för bankerna att smita undan, anser Joakim Bornold.

Sverker Brundin

Finansinspektionen, FI, sänker det kontracykliska kapitalbuffertkravet för banker från 2,5 procent till 0 procent. 

– Det kontracykliska kapitalbuffertkravet är en buffertnivå som bankerna måste bygga upp under högkonjunktur för att vara förberedda på dagar likt dessa av finansiell oro. FI tvingar egentligen bankerna att bygga upp likviditet under kredittillväxt genom att fastställa nivån på bufferten, säger Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners.

Ju högre krav desto mindre kan bankerna låna ut. Syftet med sänkningen är enligt FI att värna en väl fungerande kreditförsörjning som underlättar för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar.

Annons

– Det blir möjligt genom att frigöra mer kapital till utlåning, i teorin kommer det frigöra en enorm summa men det skall förstås skickas vidare till konsumenter och företag för att det skall få någon effekt. Vi får se, men efter riksbankens besked om kapitalinjektion till bankerna så finns det få ursäkter i det här läget för bankerna att smita undan.

När ekonomin drabbas av en allvarlig störning är det enligt FI:s generaldirektör Erik Thedéen viktigt att bankerna fortsätter att låna ut till företag och hushåll – det framkom tidigare under fredagen.

– Det blir lättare genom att staten ser till att på olika sätt sänka hinder samt tillgodose att det finns kapital tillgängligt att låna ut. Man sätter också en stor press på bankerna att agera. Som Ingves sa, domen kommer att bli hård mot dem som inte hjälper till när samhället behöver det, säger Joakim Bornold.

Annons

Erik Thedéen förväntar sig nu att bankerna gör vad de kan för att tillgodose de lånebehov som kan uppkomma.

– Det kan innebära att se till att företag med likvidetsbrist får lättnader och framför allt tillgång till krediter, säger Joakim Bornold.

Annons