FinansNyhet

En av huvudpersonerna i obligationshärvan kring Nord FK vill ta in mångmiljonbelopp till ett fintech-bolag

Publicerad

Samtidigt utreds ifrågasatta transaktioner i hans konkursade bolag. 

Annelie Östlund

Reporter

Divide beskrivs som ett svenskt fintechbolag som med hjälp av sparkapital från sparkunder vill finansiera utlåning till privatpersoner och fastighetsutvecklingsprojekt.

För närvarande har bolaget dock endast begränsade tillstånd från Finansinspektionen och erbjuder bara en kontokredittjänst. 2019 kunde bolaget rapportera en omsättning på 375 459 kronor och en förlust på drygt 5,8 miljoner.

Men Divide, som grundades 2016 av vd Marcus Halldin, har stora expansionsplaner. Och nu söker bolaget kapital för att, enligt egen utsago, förvärva Folkefinans AS – ett norskt bolag som sedan 2016 fokuserat på att erbjuda lån utan säkerhet till privatpersoner i Norge och Sverige.

Annons

Enligt mejl som Realtid tagit del av har en lösning presenterats som går ut på att finansiera köpet med en lånefinansiering om 80 miljoner kronor och en nyemission av aktier om 50 miljoner kronor.

Det florerar också en presentation av Divide som visar hur balans- och resultaträkningen skulle se ut efter ett förvärv av ett bolag som benämns KMB. Enligt prognoserna skulle ett konsoliderat rörelseresultat landa på 463 miljoner kronor redan år 2023. Det kan jämföras med några hundra tusen i omsättning och en förlust på drygt 5,8 miljoner för 2019.

Men när Realtid ringer upp finanschefen Anders Halldin, som anges som kontaktperson i presentationen av förvärvsplanerna, är han fåordig.  

Annons

–Allt det där är interna grejer och till interna aktieägare så det där är ingenting jag vill kommentera.

Men som jag förstår det planerar ni att ta in pengar?
– Exakt. Men det är ingenting som går ut någonstans på stan.

Enligt Anders Halldin ska erbjudande gå ut till befintliga aktieägare och till andra ”privata kontakter”.

Annons

– Vi är ute efter att hitta en lösning för att finansiera det här förvärvet bland befintliga aktieägare. Vi har ju nästan 500 aktieägare idag.

På företagspresentationen anges ytterligare en kontaktperson vid sidan av Anders Halldin, nämligen Joakim Blomqvist. Enligt dokumentet ingår han i bolagets ”Advisory Board”.

Enligt mejl som Realtid har tagit del av har Joakim Blomqvist också tagit kontakt med olika aktörer i sina försök att resa kapital till Divide.

Till Realtid säger Blomqvist på telefon att han inte har några ägarintressen i Divide men att han har anlitats för att hjälpa bolaget resa kapital.

Därefter avstår han att kommentera med hänvisning till gällande sekretessavtal, meddelar han via mejl.

Blomqvists ansträngningar att ordna mångmiljonfinansiering till ett bolag sker samtidigt som hans agerande i andra bolag ifrågasätts av konkursförvaltare, revisorer och värdepappersbolaget Nord FK som han tidigare samarbetade med.

Via bolag i en koncern som ursprungligen hade Octego Group som moderbolag har Joakim Blomqvist, som en av storägarna och företrädarna, varit med om att resa obligationer och lån om flera hundra miljoner kronor.

Nu har samtliga bolag inom företagsgruppen försatts i konkurs med åtminstone en halv miljard kronor i skulder enligt bouppteckningar. 

Nord FK, som så sent som 2017 arrangerade en obligation om 250 miljoner kronor till ett av bolagen, har nu polisanmält företrädarna för Octego-koncernen, däribland Joakim Blomqvist.

– De utlånade medlen, vilka primärt utbetalats till bolag kontrollerade direkt eller indirekt av de anmälda personerna, har emellertid i strid med obligationsvillkoren endast till ringa del kommit till avsedd användning. Inget av de projekt som medlen i obligationslånen uttryckligen skulle användas för har till följd härav kunnat förverkligas. Investerarna har i princip förlorat alla sina investeringar”, skriver Nord FK:s ombud.

Joakim Blomqvist har tidigare sagt till Realtid att Nord FK:s anklagelser är helt ogrundade och att Octego-gruppens företrädare i sin tur anmält Nord FK, dess systerbolag och flera av bolagens företrädare.

Samtidigt radar frågetecknen upp sig i den förvaltarberättelse som beskriver händelseförloppet fram till Octego Groups konkurs där Joakim Blomqvist varit en central företrädare.

Konkursförvaltaren ifrågasätter en rad transaktioner som gjorts mellan Octego och storägarna Joakim Blomkvist och Lukas Cedergren.

Bland annat överlät Octego sina aktier i Aspect Holding AB till Aspect Properties Invest AB för 30 miljoner kronor den 6 juni 2018. Köpeskillingen betalades genom att säljaren lämnade ett lån till köparen. Tre veckor senare, 30 juni 2018, överlät Octego sina aktier i Aspect Properties Invest AB till Joakim Blomkvist och Lukas Cedergren för endast 50 000 kronor. 

”Det kan inte uteslutas att överlåtelsen skett i strid mot aktiebolagslagens regler om olovlig värdeöverföring”, skriver konkursförvaltaren och fortsätter: ”Utredningen i denna del fortsätter.”

Några månader tidigare hade en utbetalning om 750 000 kronor gjorts till Joakim Blomkvist märkt ”utdelning JB” varvid bolagets saldo landade på endast 64 910 kronor. En liknande utbetalning, men om 250 000 kronor, hade gjorts till Lukas Cedergren. Vid halvårsskiftet samma år var saldot för första gången helt förbrukat. 

Dessutom utbetalades 2,7 miljoner kronor till ett bolag som benämns JBI och som konkursförvaltaren menar handlar om J Blomqvist Invest AB, Blomkvists privata bolag. I så fall kan utbetalningen ha skett i strid mot låneförbudet i aktiebolagslagen.

Slutligen konstateras att ett par företag som ägts av Octego Group fördes över till Joakim Blomkvists privata bolag under 2018 och början av 2019. Aktierna i dessa företag har nämligen påträffats på J Blomqvist Invests balansräkning.

”Det kan inte uteslutas att grund för ett anspråk mot styrelsen föreligger i anledning härav”, skriver konkursförvaltaren.

Genom hela förvaltarberättelsen löper som en röd tråd det faktum att bokföringen varit undermålig. Vid konkursutbrottet gick det inte ens att säga hur koncernen såg ut, vilka bolag som ingick, exakt vilka skulder och tillgångar som fanns eller hur påstådda förvärv och försäljningar av koncernbolag hade genomförts.

Joakim Blomqvist meddelar att han inte vill kommentera de ifrågasatta transaktionerna i den konkursade företagsgruppen.

”Beträffande dina övriga frågor som du ställt via e-post avstår jag också från att kommentera med hänsyn till pågående rättsprocesser vilket jag även förklarat i tidigare mail”, skriver han i ett mejl.

Annons