FinansNyhet

Emissionskursen fastställd i Storytel

Publicerad

Storytel tar in drygt 200 miljoner kronor från bland andra Handelsbanken fonder och Swedbank Robur.

Sara Johansson

Styrelsen i Storytel har beslutat om en riktad emission till ett större antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken fonder och Swedbank Robur. Emissionskursenbestämdes genom en accelererad book buildingprocess till 67,5 kronor, vilket tillför bolaget 202,5 miljoner kronor.

Enligt dagens pressmeddelande tecknade ett 40-tal svenska och internationella institutioner sig i den riktade emissionen.

Syftet med emissionen uppges vara  "att bredda ägarbasen i bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på ett snabbt och effektivt sätt på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för att möjliggöra en högre takt av investeringar och värdeskapande förvärv. Vidare syftar den riktade emissionen att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter. Avvikelsen från företrädesrätten har även medfört att bolaget kunnat nå flertalet nya institutionella investerare, vilket styrelsen anser vara positivt för ett lånsiktigt ägarengagemang i bolaget", framgår det.

Annons

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 5,8 procent i förhållande till antalet B-aktier i bolaget och efter den riktade emissionen kommer antalet aktier och röster i bolaget att uppgå till 51.510.040 fördelat på 635 A-aktier samt 51 509 405 B-aktier, varav de nyemitterade B-aktierna utgör cirka 5,8 procent av antalet aktier och cirka 5,8 procent av antalet röster i Bolaget. Bolagets aktiekapital ökas med 1.500 000 kronor från 24.255.020 kronor till 25.755.020 kronor.

ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank är Bookrunners och Baker & McKenzie Advokatbyrå är juridisk rådgivare i samband med den riktade emissionen.

Annons