Foto: Embracer Group
Börs

Embracer tar in 5,7 miljarder av pensionsjättar

Embracer Group har genomfört en nyemission av 35 689 907 nya B-aktier riktade till institutionella investerare.

Uppdaterad 2020-10-08
Publicerad 2020-10-08

Jämfört med den tidigare offentliggjorda transaktionsstorleken utökades nyemissionen med cirka 6,6 miljoner nya B-aktier på grund av stor efterfrågan. Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med nyemissionen har de ursprungliga grundarna genomfört en försäljning av 9 084 703 befintliga B-aktier och tillsammans med nyemissionen.

Teckningskursen i nyemissionen är 162 kronor per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som letts av Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs International och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.

Embracer Group erhåller en bruttolikvid om 5 782 miljoner kronor (cirka 550 miljoner euro) från nyemissionen.

Canada Pension Plan Investment Board har förvärvat nya B-aktier i transaktionen till ett totalt belopp om cirka 2,1 miljarder kronor (cirka 200 miljoner euro) via nyemissionen till ett pris om 162 kronor per aktie. CPPIB har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja några aktier under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum med den tydliga avsikten att vara en långsiktig aktieägare och fortsätta att stödja Embracers framtida tillväxt och förvärvsambitioner.

Tecknare i transaktionen, utöver CPPIB, är fler än 150 svenska och internationella institutionella investerare inklusive AMF Pension bland många andra renommerade investerare.

Genomförandet av nyemissionen innebär en utspädningseffekt om upp till cirka 8,47 procent av antalet aktier och upp till cirka 4,95 procent av antalet röster i Embracer Group.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Goldman Sachs International är Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Berenberg är Joint Bookrunner. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Embracer Group och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till managers. PJT Partners agerade finansiell rådgivare till CPPIB. Mannheimer Swartling är legal rådgivare till CPPIB.

Platsannonser