Annons

Annons

Eltel säljer sin finska järnvägsverksamhet 

Eltel säljer sin finska järnvägsverksamhet till Graniittirakennus Kallio, en infrastrukturkonstruktör med verksamhet i Finland, Sverige och Estland, för 8,5 miljoner euro.

Köpeskillingen uppgår till 8,5 miljoner euro med avdrag för det kassaflöde som genereras från dessa verksamheter under september 2017 - januari 2018. Köpeskillingen kommer att betalas under första kvartalet 2018. Transaktionen beräknas påverka koncernens EBITA positivt med ca 4 miljoner euro under första kvartalet 2018. Slutförandet av transaktionen förväntas ske i slutet av januari 2018.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nettoomsättningen för Eltels finländska järnvägsverksamhet uppgick år 2016 till 28 miljoner euro och sysselsätter för tillfället cirka 120 personer.

Eltels järnvägsverksamhet i Finland levererar elektrifierings- och signalsystem för järnväg, tunnelbana och lätt järnväg. Kunderbjudandet omfattar design för elektrifiering och signalering, materialinköp samt byggnads- och underhållstjänster som del- eller nyckelfärdiga leveranser.

Annons

Annons

I februari 2017 beslutade Eltel att dess strategiska inriktning kommer att vara på koncernens kärnverksamheter inom segmenten Power och Communication på de geografiska marknaderna i Norden, Polen och Tyskland. Eltels järnvägsverksamhet klassificeras som icke-kärnverksamhet och omfattar endast de nordiska länderna. Avyttringsprocessen för Eltels järnvägsverksamhet i Sverige, Danmark och Norge pågår fortfarande.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons