Börs

Electrolux förbereder avknoppning

UPPDATERAD Vitvaruföretaget Electrolux förbereder en avknoppning av affärsområdet Professionella Produkter från koncernen.  Bolagets största ägare Investor stödjer förslaget.

Uppdaterad 2019-02-01
Publicerad 2019-01-31

Electrolux styrelse har inlett ett arbete med avsikt att kunna föreslå en bolagsstämma att besluta att dela koncernen i två noterade bolag - dels "Electrolux" för hushållsprodukter och dels "Electrolux Professional" för professionella produkter.

– En uppdelning kommer att skapa två starka plattformar med goda utsikter för lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande. Efter att uppdelningen genomförts kommer båda företagen att tillhöra Investors noterade kärninvesteringar, säger Investors vd Johan Forssell i ett pressmeddelande på fredagen.

Avknoppningen avses ske genom en utdelning av Electrolux Professional till aktieägarna i Electrolux under år 2020. Electrolux styrelse anser att en sådan uppdelning har möjlighet att skapa betydande värde för aktieägarna över tid eftersom de två verksamheterna har olika slutmarknader, kunder och drivkrafter.

"En uppdelning bedöms underlätta för båda bolagen att fokusera på sina respektive tillväxtmöjligheter, med tydliga strategier för innovation och kundfokus samt en hög grad av kapitaleffektivitet. Kostnader för uppdelningen förväntas vara relativt låga", uppger bolaget.

Electrolux Professional levererar lösningar för storkök, dryckesservering samt tvätt till en bred kundkrets som inkluderar såväl restauranger och hotell som sjukvårds- och andra serviceinrättningar. 

Avsikten är att notera Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020. 

Electrolux meddelar också att man återupptar ett investeringsprojekt vid fabriken i Springfield, Tennessee, vilket ger upphov till omstruktureringskostnader i första kvartalet 2019 på cirka 1 miljard kronor, varav omkring 300 miljoner blir kassaflödespåverkande.

Bolaget uppskattar att de årliga besparingarna ligger på omkring 1 miljard kronor med full effekt från och med 2022.

I morgon, fredag den 1 februari, Electrolux kommer att publicera sin delårsrapport för det fjärde kvartalet.

Electrolux koncernen består av 146 bolag, som bedriver verksamhet i över 150 länder. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget AB Electrolux, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Investor är största ägare i Electrolux med 15,5 procent av rösterna.  Bland övriga storägare finns bland andra Blackrock, Alecta Pensionsförsäkring och Swedbank Robur Fonder.

Företaget är en av de främsta medlemmarna, benämnda Senior Partners, i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram för företag som bidrar finansiellt till Handelshögskolan i Stockholm och nära samarbetar med den vad gäller utbildning och forskning.

 

 

 

 

 

 

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in