M&A

Elanders förvärvar majoritetsandel i Azalea Global IT

Elanders fortsätter att satsa på Life Cycle services med Azalea-förvärvet.

Publicerad 2020-10-19

Som ett led i sina satsningar inom hållbara tjänster har supply chain management-bolaget Elanders tecknat avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i Azalea Global IT, ett bolag specialiserat inom Value Recovery Services, framgår av ett pressmeddelande. Value Recovery Services utgör en viktig del av Elanders tjänsteområde Life Cycle Services. Azalea omsätter cirka 30 miljoner kronor på årsbasis, med god lönsamhet.

Förvärvet kommer att slutföras under fjärde kvartalet och beräknas inte få någon väsentlig påverkan på vare sig resultat per aktie eller kassaflöde under perioden. Elanders har en option att förvärva resterande aktier i bolaget. Denna kan utnyttjas under år 2024.

Platsannonser