Kreabs grundare och styrelseordförande Peje Emilsson, vars byrå bland annat åkt på en smäll i Australien och tappat mark i USA under fjolåret.
PR

Ekonomiska oegentligheter i Australien kostar Kreab 12 miljoner

Kommunikations- och pr-byrån Kreabs svenska verksamhet tappar mark. Också byråns internationella omsättning minskar. Det visar den färska årsredovisningen för Kreab för 2016. Verksamheten i Australien har fått avvecklats i början på 2017 efter problem med den finansiella rapporteringen. Smällen kostar byrån 12,5 miljoner.

Uppdaterad 2017-07-17
Publicerad 2017-07-17

Kommunikations- och pr-byrån Kreab Worldwide AB bedriver verksamheter i helägda bolag i ett femtontal länder, samt licensierade verksamheter i affiliates i ytterligare ett tiotal länder. Totalt har koncernen cirka 400 medarbetare globalt.

Arvodesintäkterna från verksamheter som arbetar under varumärket Kreab i tjugofem länder uppgick under 2016 till 40,4 miljoner euro, vilket är en nedgång från 2015 års intäkter som uppgick till 44,6 miljoner euro.

Under 2016 arbetade Kreab för drygt 800 kunder världen över.

För tio år sedan fanns 55 procent av Kreabs verksamhet i Sverige. I dagsläget står Sverige för cirka 15 procent. Byråns största kontor återfinns i Bryssel med strax över 20 procent av den totala verksamheten.

Kreab AB, som grundades av PR-nestorn Peje Emilsson 1970 som fortfarande är ordförande i bolaget, bedriver verksamheter i Sverige och i Bryssel. Bolagets totala intäkter för 2016 uppgick till 174 miljoner kronor, jämfört med 204 miljoner kronor 2015. Inköp för kunders räkning uppgick till 26 miljoner kronor (32 miljoner kronor). Arvodesintäkterna 2015 uppgick till 144 miljoner kronor (163 miljoner kronor).

EBITDA för 2016 uppgick till 9,8 procent (9,3 procent).

Resultatet 2016 belastades bland annat med en nedskrivning av värdet på aktierna i Kreab US med 20 miljoner kronor.

Av årsredovisningen framgår också att det funnits problem i verksamheten i Australien, vilket fått ekonomiska konsekvenser för koncernen, fast efter de inträffat efter bokslutsperiodens utgång, i början på 2017.

“En intern revision i samband med byte av ekonomiansvarig i Kreab Gavin Andersson (Australia) Ltd, dotterbolag till Kreab Worldwide AB, visade att den finansiella rapporteringen inte överensstämde med verkligheten. Efter en utvärdering utförd av en extern revisor gick bolaget i december 2016 in i en rekonstruktionsfas som i januari 2017 avslutades med likvidation”, står det i årsredovisningen för Kreab AB.

Smällen i Australien har kostat pengar för Kreab AB. Nedskrivning av kundfordringar efter avvecklingen i Australien uppgick till 8,4 miljoner kronor plus nedskrivningar av ett lån på 4,1 miljoner kronor. Totalt 12,5 miljoner kronor.

Sammanlagt gjorde Kreab AB, inklusive nedskrivning av fordringar i dotterbolag, en förlust under 2016 på 32,2 miljoner kronor.

Ägarna till Kreab Worldwide AB gav under 2016 aktieägartillskott på totalt 24,8 miljoner euro. Kreab Worldwide AB redovisar vid utgången av 2016 ett eget kapital på 35,4 miljoner euro.

Platsannonser

Logga in