EU

Ekofin beslutar om nya infokrav på banker

EU:s finansministrar ska på fredag fatta beslut om nya regler för momsuppgifter från banker. En förändring som svenska och andra europeiska banker är starkt kritiska mot.

Uppdaterad 2019-11-06
Publicerad 2019-11-06

Förslaget syftar till att bekämpa momsbedrägerier inom e-handel. Banker, kreditkortsföretag och andra betaltjänstleverantörer ska åläggas att registrera information om betalningsmottagare vid transaktioner mellan EU-länder. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Informationen ska samlas i en central databas i EU och användas i bedrägeribekämpning.

Europeiska banker och betaltjänstleverantörer protesterar mot förslaget. De anser att förslaget är alltför kostsamt och skapar osäkerhet om rapporteringskraven. Trots invändningarna väntas EU-länderna anta förslaget vid ekofinmötet.

På ekofinmötet ska finansministrarna också diskutera läget i de pågående OECD-förhandlingar om hur den digitala ekonomin ska beskattas.

Sverige ogillar alla förslag i OECD-diskussionerna om att flytta skattebasen för företagsbeskattning till konsumtionslandet från företagens hemland. Sverige föredrar i stort det nuvarande systemet.

Sverige är däremot mer positiv till förslaget att införa en global miniminivå på bolagsskatt. Målet för OECD är att enas före slutet av 2020.

 

Platsannonser

Logga in