EU

Ekofin beslutar om nya infokrav på banker

EU:s finansministrar ska på fredag fatta beslut om nya regler för momsuppgifter från banker. En förändring som svenska och andra europeiska banker är starkt kritiska mot.

Uppdaterad 2019-11-06
Publicerad 2019-11-06

Förslaget syftar till att bekämpa momsbedrägerier inom e-handel. Banker, kreditkortsföretag och andra betaltjänstleverantörer ska åläggas att registrera information om betalningsmottagare vid transaktioner mellan EU-länder. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Informationen ska samlas i en central databas i EU och användas i bedrägeribekämpning.

Europeiska banker och betaltjänstleverantörer protesterar mot förslaget. De anser att förslaget är alltför kostsamt och skapar osäkerhet om rapporteringskraven. Trots invändningarna väntas EU-länderna anta förslaget vid ekofinmötet.

På ekofinmötet ska finansministrarna också diskutera läget i de pågående OECD-förhandlingar om hur den digitala ekonomin ska beskattas.

Sverige ogillar alla förslag i OECD-diskussionerna om att flytta skattebasen för företagsbeskattning till konsumtionslandet från företagens hemland. Sverige föredrar i stort det nuvarande systemet.

Sverige är däremot mer positiv till förslaget att införa en global miniminivå på bolagsskatt. Målet för OECD är att enas före slutet av 2020.

 

Platsannonser