Juridik

Efter kritiken – nu skiftar S vinstfokus

Ett vinsttak inom privatägd vård och omsorg är fortfarande viktigt, bekräftar partiet. Men taket är ännu viktigare inom skolan. ”Fortfarande direkt skadligt”, kommenterar Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie.

Uppdaterad 2017-02-24
Publicerad 2017-02-24

Tidigare i veckan rapporterade Dagens Industri att socialdemokraterna backat från förslaget om ett generellt vinsttak i välfärden och istället propagerar för att vinstbegräsningar endast ska gälla skolvinsterna. Det stämmer inte, säger Peter Skeppström, pressekreterare åt Ardalan Shekarabi till Realtid.se. Socialdemokraterna vill alltjämt begränsa vinsterna i välfärden, men detta anses särskilt viktigt inom skolan.

Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie, menar att de principiella invändningar som Advokatsamfundet med flera framfört mot förslaget kvarstår även när det gäller vad som i realiteten är ett vinstförbud för skolor. Även vad beträffar skolverksamhet är det tveksamt om förslaget är förenligt med näringsfriheten, äganderätts- och egendomsskyddet eller med de fria rörligheterna i EU-rätten.

– Jag är fortsatt av uppfattningen att förslaget är direkt skadligt och att vägen till bättre välfärdstjänster inte uppnås genom vinstbegränsningar, utan genom ökade kvalitetskrav och framförallt genom konsekvent uppföljning av de kvalitetskrav som uppställts. Som vilken upphandlare som helst måste det allmänna formulera och ställa krav på sina leverantörer och sedan verkligen se till att dessa följs. Allt annat är slöseri med allmänna medel, säger Carl Svernlöv till Realtid.se.

Platsannonser