Stefan Edberg och Fredrik Svensson strider vidare mot minoritetsägarna som kräver 40,6 miljoner kronor från duon. Foto. Case
Stefan Edberg och Fredrik Svensson vann striden i både tingsrätt och hovrätt mot minoritetsägarna som kräver 40,6 miljoner kronor från duon. Nu överklagar minoritetsägarna den senaste domen till högsta domstolen. Foto. Case
Juridik

Edberg och Svensson vann i rätten

Minoritetsägarnas bevis kring värderingen av Case Asset Management är inte tillräcklig, anser domstolen som dömde till fördel för Stefan Edberg och Fredrik Svensson.

Publicerad 2017-12-15

Det tidigare tennisproffset Stefan Edberg och Arvid-Svensson-arvingen Fredrik Svensson kan nu pusta ut. Minoritetsägarna i Case-bolagens stämning om 40,6 miljoner kronor ogillades av Västmanlands tingsrätt.

Kärnan i tvisten är bedömningen vilket marknadsvärde Case-bolaget, Case Asset Management, har. Minoritetsägarna känner sig nämligen lurade av Stefan Edberg och Fredrik Svensson som tillsammans med andra ägare förvärvade Case genom det nybildade bolaget Proficio för 32 miljoner kronor och därmed blev majoritetsägare. Ett alldeles för lågt pris enligt minoritetsägarna som stod handfallna vid affären. De menar istället att marknadsvärdet borde ligga på 150 miljoner kronor, vilket Edberg och Svensson anser inte har någon verklighetsförankring.

Domstolen skriver i domslutet att minoritetsägarnas åberopade bevisning ger ett visst stöd för att bolagets värde kan ha varit högre än den vid förvärvet var men samtidigt finns det även ”ett flertal bevisomständigheter som talar i motsatt riktning”, konstaterar domstolen. I en samlad bedömning med skriver domstolen att minoritetsägarna inte har kunnat visa att Case Asset Managements "värde vid ingående av avtalet med Proficio översteg 32 miljoner kronor”. Redan på grund av denna bedömning i värderingsfrågan saknar tingsrätten skäl att ta ställning till oaktsamhet, kausalitet och jämkning på grund av medvållande, framgår det av domen.

Under processens gång har minoritetsägarna pekat på att det förekommit indikativa bud både före och efter den i målet aktuella transaktionen som varit högre än 32 miljoner kronor. Bland annat har ett bud om 80 miljoner kronor bekräftats från Lux Nordic. Domstolen skriver att just detta ger ett visst stöd för minoritesägarnas påstående om underpris.

Domstolen pekar på att tre interna värderingar gjorts av CAM under perioden 31 oktober 2011 och fram till 31 december 2012 med olika värden, först 90 miljoner kronor, sedan 150 miljoner kronor och därefter 54 miljoner kronor. Domstolen skriver dock att det är oklart vem som tagit fram dessa värderingar, vilket underlag som använts och vilket syfte dessa har haft. Domstolen anser att det är svårt att dra några slutsatser kring dessa. Däremot finns en värdering som utförts av Contemplate AB och EY där slutsatserna i dessa externa utlåtanden ger ett visst stöd för att aktierna inte såldes till underpris.

Minoritetsägarna har även ifrågasatt den Faorness Opinion som gjorts. Domstolen pekar dock på att dessa utförts på ett korrekt underlag och i enlighet med den värderingspraxis som finns för denna typ av utlåtanden. Domstolen skriver att de ger ett ”visst stöd för att den mellan CAM och Proficio avtalade köpeskillingen var marknadsmässig”.

Platsannonser

Logga in