Konjunktur

ECB rör inte räntan – sänker kapitalkrav

Europeiska centralbanken lämnar depositräntan oförändrad på  minus 0,5 procent.

Uppdaterad 2020-03-12
Publicerad 2020-03-12

Väntad var en sänkning med 10 punkter till minus 0,60 procent, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

ECB lanserar flera åtgärder för att dämpa coronavirusets effekter. En första åtgärd är lansering av ytterligare tillgångsköp om 120 miljarder euro. 

ECB utökar även antalet jumbolån, kallade TLTRO, utestående. Syftet är att med hjälp av billig finansiering se till att bankerna kan förse den reala ekonomin med krediter. 

Enligt Bloomberg överväger ECB även att sänka bankernas kapitalkrav i syfte att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusutbrottet, något brittiska centralbanken gjorde tidigare i veckan. 

 

Platsannonser

Logga in