Foto: Pixabay
Finans

ECB rör inte räntan

Europeiska centralbanken (ECB) lämnar styrräntan oförändrad på 0,00 procent. Även depositräntan ligger still på -0,40 procent.

Uppdaterad 2017-04-27
Publicerad 2017-04-27

Detta var i enlighet med förväntningarna, enligt Bloombergs enkät. ECB meddelar också att styrräntorna ligger kvar på nuvarande nivåer eller lägre under en längre period.

Och programmet för tillgångsköp, med månatliga köp om 60 miljarder euro, ska fortsätta till åtminstone december i år, skriver ECB.

"Om utsikterna blir mindre gynnsamma (...) är ECB redo att öka programmet när det gäller storlek och/eller varaktighet", skriver man i en kommentar till beslutet.

Räntebesked från Riksbanken

På torsdagen meddelade även svenska Riksbanken att Sveriges reporänto lämnas oförändrad på -0,5 procent. Först i mitten av nästa år väntas en höjning. Riksbanken har också beslutat att utöka köpen av statsobligationer med 15 miljarder kronor under andra halvåret 2017 och att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent.

Platsannonser

Logga in