"ECB kan gå in med 1.000 miljarder euro"

Merrill Lynch ser europeisk understimulans.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2012-02-02

Bank of Americas dotterbolag Merrill Lynch Wealth Manegement höll en bred makrolektion om möjligheter och hot för finanssektorn under 2012 vid en konferens i Stockholm på torsdagen.

Johannes Jooste, senior portfolio strategist, höll i presentationen som ägde rum på Grand Hotel i Stockholm.

Budskapet var klart: i en turbelent världsekonomi finns det många oroshärdar och risker med investeringar. En allt mer integrerad världsekonomi kan förändras snabbt.

Den europeiska skuldkrisen tränger allt djupare in i världsmarknaden. Hela eurozonens tillväxt minskar när stor instabilitet och rädsla påverkar aktiemarknaden och utomstående investeringar som private equity-branschen.

Enligt Merrill Lynch är Europas regeringar alltför optimistiska i sina nuvarande tillväxtprognoser. Merrill Lynch nedvärderar prognoser från regeringar som Tyskland, Frankrike och Irland från ökande till negativa tillväxtsiffror, i sin egen prognos.

Bakgrunden är bland annat den reella bankkrisen som finns i Europa idag, menar Merrill Lynch. Underkapitaliserade banker har stora problem med ökade regleringar och kapitalkrav. Bankernas allt striktare lånevillkor drabbar hela den europeiska marknaden negativt.

– Vi ser kanske lite för höga kapitalkrav, säger Johannes Jooste.

Ett av Merrill Lynchs förslag är att den europeiska centralbanken (ECB) borde tillföra betydlig större resurser för att lugna den stressade marknaden.

Enligt Johannes Jooste ligger ECB långt efter amerikanska Federal reserve när det gäller stimulanser till marknaden.

ECB skulle kunna pumpa in ytterligare 1.000 miljarder euro, motsvarande cirka 8.450 miljarder svenska kronor, främst i form av att stödköpa statsobligationer innan man når samma nivå på stödpaketen som finns i USA. Då skulle ECB ändå ligga klart under de stöd som den japanska centralbanken gått in med.

– ECB ska sträva efter en fungerande ekonomi. Om de inte gör något försämras investeringsmöjligheterna över hela Europa. Eurozonen har råd att hjälpa både utsatta länder och banker. ECB är den enda institutionen som klarar detta, säger Jooste.

– Lånen stärker bankernas kredibilitet och minskar bankernas risker. Om mer pengar fanns att tillgå skulle Europa få en säkrare och stabilare marknad, fortsätter han.

När Merrill Lynch beskriver Sverige talar de om ett svårt exempel. Sverige är inte del av euron eller eurozonens skuldkris, men samtidigt beroende av export till euroländerna och därmed exponerade mot valutan.

Tillväxtförutsättningarna i Sverige ses som goda, mest på grund av sunda statsfinanser.

Men Merrill Lynch menar att även den svenska handeln skulle gynnas av att ECB började låna ut pengar.

Platsannonser

Logga in