Annons

Annons

EBM-fasad.jpg

Foto: Ekobrottsmyndigheten
Foto: Ekobrottsmyndigheten

EBM vässar klorna med ny utredare från finansmarknaden

En ny utredare rekryteras från finansmarknaden för att lösa börsbrotten. "Vi har trott att det räcker med att ha någon på kammaren som har lite marknadskunskap men det ser vi nu att det inte räcker”, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare på Finansmarknadskammaren.

Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare tar nya tuffare tag mot brotten på värdepappersmarknaden och befinner sig just nu i rekryteringsprocessen att finna en person som är redo att lämna finansmarknaden för att istället utreda misstänkt brottslig handel på marknaden.

Kammaråklagare Jan Leopoldson uppger att personen ska jobba som brottsutredare i första hand mot marknadsmanipulationer men även insiderbrott. 

- Den ska kunna ta detta från ax till limpa. Vi gör detta för att få högsta möjliga kvalitén på kunskaperna. Vi tror också att om man har ett kunnande så kan man bättre komma rätt när det dels gäller utredningsåtgärder och dels också förhör. Personen ska kunna syna invändningar och så vidare, säger han.

Annons

Annons

Ekobrottsmyndigheten har tidigare tagit hjälp från aktörer på finansmarknaden med då har dessa arbetat med rådgivande inslag i utredningarna. Skillnaden är nu att den kommande utredaren ska sköta hela utredningen tillsammans med åklagaren.

EBM använder i dag poliser i utredningsarbetat samt civila utredare som bland annat har bakgrund på Skatteverket. Dessa kan utredningsprocessen men har inte haft samma kontakt och kunskap om värdepappersmarknaden.

Varför har ni inte gjort detta tidigare?

- Det är en bra fråga. Ju mer vi har lärt oss hur marknaden fungerar så har vi sett lite annorlunda på detta. Vi har trott att det räcker med att ha någon på kammaren som har lite marknadskunskap men det ser vi nu att det inte räcker. Marknadskunskapen och då speciellt handeln måste genomsyra varje steg i själva utredningsprocessen. Det räcker inte med några inspel från sidan utan vi tror att med rätt person med gedigen kunskap av värdepappershandeln kan vi utvidga förundersökningen så att den blir mer robust i samråd med åklagaren.

Jan Leopoldson pekar även på att det är viktigt att ha en analytisk förmåga och att kunna göra riktiga bedömningar av vad som förevarit i handeln i skriftlig form eftersom det inte räcker med att komma med ”lösa påståenden” när man kommer till domstolen.

I mitten av april lämnade regeringen beskedet att utöka Ekobrottsmyndighetens anslag med 20 miljoner kronor för innevarande år. Skälet var främst att myndighetens utgifter förväntades bli högre än vad regeringen beräknat i budgetpropositionen för 2018.

Har detta anslag något samband med er nya satsning?

- Ja, det kan man säga. Detta har tidigarelagts. Kommer det mer pengar så kan det kanske komma fler utredare. Det säger ju en del. Pengar är en bristvara men detta är en prioritering från våran sida. Det finns alltid behov att fylla på med åklagare och revisorer men detta är verkligen prioritet, säger Jan Leopoldson.

Jan Leopoldson uppger att intresset från aktörer på finansmarknaden har tidigare varit stort när EBM sökt specialister och rådgivare från marknaden. Han tror och hoppas att det blir samma sak denna gång.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons