Ekobrott

EBM överklagar insiderdom mot Cherry-vd:n

Ekobrottsmyndigheten, EBM, väljer att överklaga den friande insiderdomen mot Cherrys tidigare vd Anders Holmgren.

Publicerad 2019-11-29

På torsdagen frikände Stockholms tingsrätt Cherrys tidigare vd Anders Holmgren som åtalats för grovt insiderbrott efter ett aktieköp i mars 2018. 

Redan på fredagsmorgonen överklagade Ekobrottsmyndigheten och chefsåklagaren Thomas Langrot, enligt Dagens Industri.

– Jag anser att tingsrätten har kommit till en felaktig dom, helt enkelt, säger han till DI.

Enligt åtalet hade Anders Holmgren insiderinformation när han den 23 mars 2018 lade en köporder på 200 000 aktier i Cherry, för vilka han betalade knappt 12 miljoner kronor.

Han ska bland annat haft tillgång till månadsrapporter för januari och februari, vilka inkluderade finansiell information avseende intäkter och resultat för samtliga affärsområden, enligt åklagaren. I mars valde Cherry att gå ut med en positiv vinstvarning som skickade upp aktiekursen 12 procent under efterföljande handelsdag, vilket väckte misstankar kring vd:ns vältajmade aktieköp.

Tingsrätten menar dock att åklagaren inte lyckats bevisa att den information som Anders Holmgren hade – primärt siffrorna för januari och februari – var kurspåverkande – och därför ogillas åtalet.

Den nu avgörande frågan är vad som utgör kurspåverkande information.

Cherrys tidigare vd Anders Holmgren menar att marknadens förväntningar är en avgörande faktor i den bedömningen, det vill säga att informationen måste avvika från förväntningarna för att vara kurspåverkande. 

Åklagaren valde å sin sida att jämföra med hur det såg ut under motsvarande period föregående år, och pekade på att Anders Holmgren visste att Cherry gick bättre 2018 än 2017, samt på att Anders Holmgren visste att Cherry låg över sin interna budget, enligt DI.

– Enligt Nasdaqs regelverk är analytikers förväntningar inte avgörande för en bedömning om det är fråga om insiderinformation, utan man måste göra en självständig bedömning av den information som Anders Holmgren hade vid sin handel sett utifrån vad bland annat Cherry offentliggjort tidigare och den mycket positiva utveckling som skett i bolaget under början av 2018. Analytiker har inte facit, men det hade Anders Holmgren, säger chefsåklagaren Thomas Langrot till DI.

Anders Holmgrens försvarsadvokat Olle Kullinger pekar dock på att en aktie kan stiga trots att ett bolag presterar sämre än under föregående år, så länge bolaget presterar bättre än analytikernas förväntningar.

– Åklagaren har väckt åtal och drivit ett 'case' som enligt min uppfattning är i strid mot vedertagen finansiell vetenskap, säger han till DI.

Platsannonser