Ekobrottsmyndighetens entrédörr.
Ekobrott

EBM överklagar insiderdom

Ekobrottsmyndighetens chefsåklagare Thomas Langroth överklagar den friande insiderbrottsdomen i Enviro.

Uppdaterad 2018-05-24
Publicerad 2018-05-24

Stig-Arne Blom, tidigare styrelseordförande i det First North-noterade däckåtervinningsföretaget Scandinavian Enviro Systems, friades från misstankar om insiderbrott av Stockholms tingsrätt tillsammans med tre andra åtalade. Nu har chefsåklagare Thomas Langroth, vid Ekobrottsmyndigheten överklagat domen.

Thomas Langroth skriver i överklagandet att tingsrätten har gjort en prövning utifrån ett mål rörande mord, vilket inte lämpar sig i insidermål. Tingsrätten har även kallat insidermålet för ett så kallat indiciemål, vilket Thomas Langroth till viss del håller med om men han poängterar att tingsrätten i flera avseenden har valt att inte värdera den bevisning som lagts fram ”och i flera avseenden är det även bevisning som normalt sett inte bör betraktas som indiciebevisning”.

Thomas Langroth skriver att ”en mycket viktig del i utredandet av insiderbrott är att få en förklaring av den misstänkte varför viss handel skett inför en positiv eller negativ nyhet. Nya eller ändrade uppgifter vid huvudförhandling har ofta karaktären av att vara efterhansrekonstruktioner. En framgångsfaktor i insiderutredningar är därför att dessa förklaringar skall avges i närtid i polisförhör efter den misstänkta handeln. Då kan det förväntas att den misstänkte kommet i håg skälet/en till köp resp. försäljning”.

Åklagaren pekar på att tingsrätten inte ens har prövat en av de åtalades uppgifter under förundersökningen där han medgivit att han fått information från Stig-Arne Blom om den inställda resan till Kina och vilken betydelse det skulle kunna få för aktiekursen med försenat avtal. Den åtalade mannen uppgav, enligt åklagaren, att han utnyttjade situationen och sålde aktier. Detta borde vara en mycket stark bevisning för påstådd insiderhandel, en bevisning som inte är av indiciekaraktär, menar åklagaren. Vid huvudförhandlingen kom det dock fram andra skäl till försäljningen av aktier, en efterhandsrekonstruktion, enligt åklagaren.

Åklagaren pekar på att det finns ”många konkreta omständigheter” som visar att de åtalade männens handel vilar på insiderinformation men att tingsrätten inte prövat dessa i domen.

Thomas Langroth menar att Stig-Arne Blom vid upprepade tillfällen har delat med sig av känslig information, till en av de medåtalade, om Enviros förhandlingar med kinesiska Vanlead.

Även Stig-Arne Blom har medgett att en av de övriga åtalade känt till hans planerade resa till Kina i december 2017 och att den senare inte blev av samt att han berättat om en kommande resa till Kina i januari 2018. Informationen är att betrakta som insiderinformation, skriver Thomas Langroth.

Thomas Langroth uppger att tingsrätten endast gått på förhören under huvudförhandlingen istället för att blicka bakåt i förundersökningen. Samtliga åtalade hade andra förklaringar till sin handel än de som uppgavs under huvudförhandlingen då de bland annat pekat på ett tidigare pressmeddelande som skäl för att sälja. Uppenbara efterhandskonstruktioner, enligt åklagaren.

I målet har åklagaren även pekat på chattar där det finns en hemlig kommunikation om hur förhandlingarna fortlöper med Vanlead. En chatt som ”förekom i en särskild app där syftet i huvudsak var att hantera insiderinformation”. Appen heter Signal som krypterar meddelanden, röstsamtal och videochattar. Tre av de åtalade använde denna app för att kommunicera. En av de åtalade ville inte svara på frågor kring meddelandena vid förhör med EBM, en annan hade tappat bort sin mobil och dessutom koden till mobilen när EBM efterfrågade den och den tredje åtalade hade avinstallerat appen efter att EBM gripit vännen.

Åklagaren pekar på att den mobil som man tagit i beslag visar att mannen endast har de övriga åtalade som kontakter i just den appen, vilket, enligt åklagaren, tyder på att ”appen har ett begränsat syfte och det är att utbyta info om handeln i SES”.

Tingsrätten har dock i domen påpekat att det finns en del felaktiga uppgifter i denna chattkommunikation, vilket visar att det inte fanns någon insiderinformation. Åklagaren menar dock att domstolen inte gjort en riktig analys. Han skriver att tidsplanen för förhandlingarna syns tydligt i chattarna och att det faktum att vissa detaljer inte överensstämmer betyder inte att det inte funnits tillgång till insiderinformation.

Åklagaren pekar på att mannen som ska ha fått insiderinformation från Stig-Arne Blom har omnämnt ordervärdet till en exakt uppgift om 25,4 miljoner kronor, "en uppgift som inte är offentliggjord och som är hemlig”. Mannen har inte kunnat berätta under förhör hur han kunde ange just denna siffra.

Åklagaren pekar även på att Stig-Arne Blom som var styrelseordförande i SES hade en mycket viktig roll i förhandlingarna med Vanlead och att han var kontinuerligt uppdaterad om förhandlingarna. Thomas Langroth menar dock att han har svårt att hemlighålla insiderinformation som han måste göra och pekar på att han delgett en god vän, som är storägare i bolaget, information om kinesernas besök i Göteborg under november Information som marknaden inte kände till.

Nu väntar domstolen på svar från de åtalades försvarare; Conny Cedermark, Helena Hillman, Tomas Nilsson och Jonas Granfelt.

Den 13 mars avgick styrelseordföranden Stig-Arne Blom, på egen begäran och med omedelbar verkan, med syfte att marknadens förtroende för Enviro skulle förbli orubbat.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in