Annons

Annons

EBM-fasad.jpg

Foto: Ekobrottsmyndigheten
Foto: Ekobrottsmyndigheten

EBM kopplas in på nytt i Contender-härvan

Konkursen i Tristin, tidigare Contender Capital, har lett till ytterligare en misstanke om brottslighet som har anmälts till Ekobrottsmyndigheten. Konkursen gav en utdelning om 1,8 miljoner kronor till fordringsägarna efter mångmiljonkraven mot bolaget.

Konkursförvaltare Lars-Henrik Andersson, i dag partner på Cirio Advokatbyrå, har lämnat in sitt sista arvodesanspråk och en slutredovisning i Tristin-konkursen, tidigare Contender Capital och senare Intacta Kapital. Samtidigt har dock förvaltaren lämnat in en handling till rätten där det framgår att hans utredning har medfört misstanke om brottslighet och att han därför anmält detta till Ekobrottsmyndigheten.

Förvaltaren Lars-Henrik Andersson skriver att misstankarna väcktes efter att han hört ställföreträdare i bolaget i samband med ett boutredningssammanträde jämte edgångssammanträde och efter han tagit del av bokföringsmaterialet. Han skriver att misstanken rör brottslighet som kan föranleda näringsförbud. KPMG anlitades i konkursen som granskningsrevisor för genomgång och granskning av bokföringsmaterialet då bolaget och närstående vid konkursen är under utredning för påstådda oegentligheter.

I en rad artiklar har Realtid följt efterdyningarna av Contender Capitals verksamhet som bland annat lett till åtal och dom mot Fredrik Rodger, som var vd för Contender Kapital Holding, åtal och friande dom mot GKL-duon Lars Guldstrans och Peter Lindh samt ett eventuellt stundande åtal mot den finländske finansmannen Johan Ulander.

Annons

Annons

Contender Capitals verksamhet såldes sedemera vidare och Intacta Kapital bildades med Daniel Aspelin som vd. Ganska snart efter köpet kom huvudvärken då en rad fordringar började dyka upp efter Contender-tiden, om cirka 26 miljoner kronor, som följdes av konkurshot. Bland dem som stod och knackade på dörren var skådespelaren Johan Rabaeus som förlorade cirka 3,5 miljoner kronor på Contenders affärer.

Tristin, som konkursbolaget i dag heter, bedrev en värdepappersrörelse och försäkringsförmedling, huvudsakligen kapitalförvaltning samt rådgivning till såväl företag som privatpersoner. Under senare delen av 2015 uppdagades att tidigare ägare till konkursbolaget hade utfäst ett antal garantier, ofta kopplade till enskilda investeringar. Garantierna hade utfärdats eftersom kunders investeringar i värdepapper/fonder som hanterats av Contender blivit värdelösa eller nära nog värdelösa. Dessa utfärdades efter att kunderna ställt krav mot Contender. Garantierna uppgick till belopp om mellan 25-30 miljoner kronor.

Konkursförvaltaren skriver att det är många kunder som har hört av sig och känt sig lurade då de har förlorat stora summor.

I konkursen har bolaget haft fordringar mot två närstående bolag; Aktiebolaget DP Försäkring samt 123 Pension om cirka 7 miljoner kronor. Bolagen ägs av vd Daniel Aspelin. Det har dock skett en utredning kring dessa fordringar och konkursförvaltaren uppger att ställföreträdaren inte varit behjälplig i utredningen utan ställt motkrav med omfattande belopp och hävdat kvittningsrätt. En förlikning har skett där konkursboet fick 2,2 miljoner kronor.

I utredningen har konkursförvaltaren även dykt på en annan känd aktör på marknaden, Mikael Fahlander och bolaget Avalanche Capital. Relationen till detta bolag har förvaltaren bedömt som särskilt intressant. Dels har konkursbolaget haft fordringar mot bolaget om 350 000 kronor dels finns det uppgifter om att Avalanche Capital ställt ut en garanti för att säkra konkursbolagets finansiering. Förvaltaren har funnit avtalet om garantin och bedömer att ett reellt krav förelegat och därför har förvaltaren krävt 400 000 kronor av Avalanche som i sin tur bestridit kravet. Avalanche försattes sedemera i konkurs.

Av Tristins bouppteckning när konkursen inleddes framgick det att tillgångarna i boet uppgick till 1,2 miljoner kronor medan summan av skulderna uppgår till drygt 52,4 miljoner kronor. De fordringsägare som inte gjort upp med bolaget får nu vara med och dela på en utdelning från konkursen om 1,8 miljoner kronor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons