Annons

Annons

EBM-entredorr.jpg

Ekobrottsmyndighetens entrédörr.

EBM: Ingen förundersökning mot Nordea om penningtvätt

EBM väljer att inte inleda förundersökning mot Nordea om penningtvättsbrott, Intrum köper spanska Solvia, Henrik Gerdin blir fondchef på Niam och Nyproduktionen på bostäder minskar. Detta är några av rubrikerna i morgonsvepet.

EBM inleder inte förundersökning om misstänkt penningtvättsbrott i Nordea
Ekobrott Ekobrottsmyndigheten meddelar i dag att man väljer att inte inleda en förundersökning om misstänkt penningtvättsbrott i Nordea. Den 15 oktober i år tog Ekobrottsmyndigheten i Göteborg emot en brottsanmälan från Hermitage Capital Management (HCM). Anmälan avsåg bland annat omfattande misstänkt penningtvätt om 175 miljoner dollar som härrörde från bedrägerier om totalt 230 miljoner dollar i Ryssland. Enligt anmälan har 175 miljoner dollar från bedrägerierna ”tvättats” genom att ha överförts till 365 bankkonton i Nordea i Sverige, Danmark, Norge och Finland. EBM skriver att man med anledning av anmälan genomfört möten med brottsutredande myndigheter i Danmark, Norge och Finland varvid det har framkommit att motsvarande anmälningar skett även i dessa länder under hösten 2018.
"Det står efter mötena klart att de inblandade länderna, inom ramen för sin jurisdiktion, kommer att bedöma de överföringar som skett till konton registrerade i respektive land".
EBM:s granskning som rör de överföringar som skett till svenska Nordea-konton visar bland annat att de "är få och har omfattat en mindre del av det totala anmälda beloppet” samt att ”samtliga pengaöverföringar till svenska Nordea-konton utom en har skett så lång tid tillbaka (2008) att de är preskriberade”. Den som inte är preskriberad har denna ägt rum i april 2014. Den ska enligt EBM bedömas utifrån så kallat penninghäleri. EBM skriver dock att omständigheterna kring överföringen inte utgör tillräcklig grund för att det skall anses föreligga anledning att anta att någon på Nordea begått brott.

Intrum förvärvar spanska Solvia från Banco Sabadell
Bank Intrum förvärvar Banco Sabadells helägda dotterbolag Solvia Servicios Inmobiliaros, som erbjuder fastighets­förvaltningstjänster på den spanska marknaden. Köpeskillingen uppgår till 240 miljoner euro.
Bolagets företagsvärde (enterprise value) uppgår till cirka 300 miljoner euro. Avtalet rör totalt 80 procent av aktierna i Solvia. Banco Sabadell behåller en ägarandel om 20 procent.
Solvia förvaltar tillgångar för 21 miljarder euro och har ca 700 anställda. Kunderna utgörs av privatpersoner, företag och andra investerare. Solvia förvaltar ett brett spektrum av tillgångar, bl.a. bostadslån, företagslån, kommersiella fastigheter, säkerställda och icke säkerställda fordringar samt fastighetsportföljer.
"Genom förvärvet av Solvia konsoliderar vi, tillsammans med vårt befintliga spanska förvaltningsbolag Aktua, vår position och blir en topp tre-spelare på den spanska marknaden för fastighetsförvaltning och förvaltning av säkerställda fordringar. Vi skapar synergimöjligheter och förstärker vår ställning i Spanien ytterligare. Intrum har mycket god kunskap om den typ av tillgångar som Solvia är inriktade på, vilket gör att vi är trygga i de värden vi kan skapa genom förvärvet, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef Intrum.
Förvärvet kommer att finansieras genom tillgängliga lånefaciliteter samt befintlig kassa, där en första betalning om cirka 190 miljoner euro sker under det  första kvartalet 2019 och ytterligare en uppskjuten betalning om cirka 50 miljoner euro under 2022.

Sämsta siffrorna från Kina på 15 år
Makro Oron ökar för en kraftig inbromsning i den kinesiska ekonomin. Tillväxten i den kinesiska industriproduktionen ökade med det låga 5,4 procent i årstakt i november vilket var klart under väntade 5,9 procent, enligt Omni Ekonomi som citerar Reuters. Tillväxten i detaljhandelsförsäljningen sjönk även tydligt. Siffran på 8,1 procent är den lägsta sedan 2003, skriver Omni och hänvisar till Reuters. Särskilt oroande är siffrorna då effekterna av handelskriget med USA ännu inte märks, skriver Sue Trinh vid RBC Capital Markets i ett kundbrev enligt Omni Ekonomi.

Henrik Gerdin blir fondchef på Niam
Fonder
Niam har anställt Henrik Gerdin som fondchef för Niam Nordic VI. Henrik Gerdin kommer närmast från en roll som transaktionschef på Kungsleden. Dessförinnan arbetade han på Niam som Director, Acquisitions. Henrik tillträdde tjänsten som fondchef den 7 december 2018. ”Vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Henrik igen och är övertygade om att han kommer ha mycket att tillföra i rollen som fondchef för Niam Nordic VI ”, säger Rikard Henriksson, Head of Asset Management, Niam AB.
Genom sina fonder förvaltar Niam fastigheter och utvecklingsprojekt till ett värde av över 33 miljarder SEK och bland innehaven finns alla typer av fastigheter i samtliga nordiska länder.

Nyproduktion av bostäder minskar
Fastigheter Enligt Boverkets senaste prognos minskar antalet påbörjade bostäder med cirka 20 procent i år, då 54 500 bostäder påbörjats, enligt ett pressmeddelande.
Minskningen fortsätter under 2019 då byggandet minskar med ytterligare 6 procent, då 51 000 bostäder påbörjas. Antalet nya bostäder är långt under det långsiktiga behovet, som Boverket beräknar till cirka 67 000 bostäder per år.
"Det går att konstatera än en gång att det fortfarande inte byggs för att möta de behov som finns", säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.
Utvecklingen går i olika riktning i landet. I år ökar byggandet kraftigt i Göteborgs stad, blir oförändrat i Stormalmö och minskar något i gruppen av medelstora och mindre kommuner. Samtidigt är det en kraftig inbromsning i Storstockholm.

Annons

Annons

Därför föll förhandlingarna mellan S och C
Politik Frågan om arbetsrätten blev den avgörande frågan när Centerpartiets och Socialdemokraternas förhandlingar i helgen avbröts, skriver DN, som har pratat med källor i alla partier som deltog i samtalen. Centerpartiet ståndpunkt är att en persons anställningstid ska få mindre betydelse vid uppsägningar och att kompetensen ska väga tyngre. Socialdemokraterna å sin sida menar att en lagstiftning vore att visa bristande respekt för kompetensen hos parterna på arbetsmarknaden.

Hedgefond likvideras
Fonder Den Genevé-baserade hedgefonden Jabre Capital Partners ska likvideras efter ett ”särskilt utmanande år”, enligt Bloomberg. Enligt Hedge Fund Research likviderades så många som 174 fonder bara under det tredje kvartalet. Investeraren Philippe Jabre skriver i ett brev till kunder att svaghet på marknaden vanligtvis ger möjligheter men att han och hans team inför nästa år inte ser några sådana möjligheter.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons