EBMs överåklagare Katarina Tidén hävdar att syftet aldrig varit att pressa ner advokaternas arvode.
EBMs överåklagare Katarina Tidén hävdar att syftet aldrig varit att pressa ner advokaternas arvode.
Juridik

EBM: “Befogade reaktioner”

Ekobrottsmyndigheten, EBM, ska se över sin nya kritiserade strategi för att bedöma advokatarvoden.

– Det har väckt en del reaktioner, därför har generaldirektör Monica Rodrigo bestämt att vi ska titta på det, säger presskommunikatör Niklas Ahlgren till Realtid.

Uppdaterad 2019-02-20
Publicerad 2019-02-20

EBM:s nya strategidokument kritiserades hårt i förra veckan. Dokumentet ska guida åklagarna i bedömningen av vilka advokatkostnader som ska godkännas i ekobrottsmål.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg rasade på sin blogg. Hon skickade ett protestbrev till myndighetens generaldirektör Monica Rodrigo där hon skriver att hon ”utgår från att Du i Din egenskap av generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten tar avstånd från innehållet i dokumentet och upphäver de riktlinjer dokumentet ger uttryck för”.

Så långt går inte Monica Rodrigo, men hon tackar i ett mejlsvar till Ramberg för synpunkterna och ska ”omedelbart att se till att en översyn görs av dokumentet”.

Tills vidare gäller dock dokumentet säger Niklas Ahlgren, presskommunikatör.

– Det ska göras en översyn eftersom det väckt en del reaktioner, som säkert på många sätt kan vara befogade, säger han.

Dokumentet har tagits fram på överåklagarenskansliet, där Katarina Tidén är chef. Hon hävdar att syftet aldrig varit att pressa ner advokaternas arvode.

– Det handlar inte om att alla räkningar ska prutas eller att åklagaren ska inta en ny strängare roll i detta avseende, utan att åklagarna ska få lite mer hållpunkter när de avger sitt yttrande i ersättningsfrågan, säger Katarina Tidén.

Hon förstår att skrivelsen väckt kritik, men menar att syftet varit att skapa en enhetlighet i bedömningarna:

–  Sett ur en advokats synvinkel är detta kanske inte konstigt, och vissa formuleringar i skriften kanske kan uppfattas som ifrågasättande av advokaternas ersättningsyrkande. Det är sällan som åklagaren behöver ha någon erinran mot kostnadsräkningarna. Men när så sker är det lämpligt att åklagarens yttrande bygger på visa gemensamma faktorer.

Hon håller dock fast vid grundproblemet som arvodesguiden är satt att råda bot på: att advokater emellanåt försvårar processen.

– Från den operativa åklagarverksamheten vid EBM har det från tid till annan framförts synpunkter på att försvarare i olika rättegångar har agerat på så sätt att processen försvårats i onödan. Detta behöver såklart inte vara med avsikt, vilket poängteras i skriften, menar Katarina Tidén.

Hon tror däremot inte att det skulle påverkar rättssäkerheten:

– Det handlar inte på något sätt att beskära den tilltalades möjligheter till ett rättssäkert försvar. Självfallet har den tilltalade all rätt att inte behöva yttra sig under processen.

Platsannonser

Logga in