Trots den kraftiga värdeminskningen tror fondens placeringsrådgivare Emre Akcakmak på en positiv utveckling för fonden framöver.
Fonder

East Capitals Turkietfond har backat med 40 procent

East Capitals Turkietfond har minskat med närmare 40 procent i värde. Fondens placeringsrådgivare Emre-Akcakmak berättar för Realtid hur han ser på fondens utveckling och det skakiga ekonomiska läget i landet.

Publicerad 2018-10-11

Till exempel har kreditvärderingsföretaget Fitch nyligen sänkt kreditbetyget för fyra av landets banker. Anadolubank och Fibabanka gick för ett par veckor sedan från B+ till BB– medan Sekerbank sänkts till B från tidigare B+ och Odeabank till B från tidigare BB–.

I Sverige har East Capitals högriskfond Turkiet tappat rejält, som en följd av den skakiga utvecklingen. Sett till en längre period, de senaste fem åren, har fondens värde minskat med 40 procent.

En investering som gjordes för fem år sedan i fonden på 50 000 kronor är idag värd 30 000 kronor, och med en förvaltningsavgift i fonden som ligger på 2 procent. Fonden förvaltas av Peter Elman Håkansson, som även förvaltar bolagets åtta andra tillväxt- och frontierfonder.

Placeringsrådgivaren
Emre Akcakmak

Trots den kraftiga värdeminskningen tror fondens placeringsrådgivare Emre Akcakmak på en positiv utveckling för fonden framöver. Den senaste månaden har den återhämtat 10 procentenheter av tappet. Fonden hade så sent som för en månad sedan halverats jämfört med det samlade värdet på innehavet i den fem år tillbaka i tiden.

Emre-Akcakmak är portföljrådgivare i förvaltningsteamet med ansvar för Turkiet, och baserad på East Capitals kontor i Dubai för att få en närmare kontakt med regionen, marknaderna och bolagen där.

För Realtid.se beskriver han förutsättningarna för att arbeta med Turkiet som investeringsmarknad för en fondrådgivare.

– Vi har investerat i Turkiet sedan början av 2000-talet och förvaltat Turkietfonden sedan 2006. Trots oavbruten positiv tillväxtdynamik har Turkiet sedan dess varit en händelserik marknad, speciellt med en oförutsägbar politik som vanligtvis komplicerar utsikterna, något som krävt noggrann bevakning av faktorer som orsakat kraftiga börsrörelser både upp ner under korta tidsperioder, säger han till Realtid.se.

Hur kommer det sig att fonden fallit med som mest 50 procent i år?

– Den största orsaken till nedgången är lirans svaghet. Räknat i turkisk lira har East Capital Turkiet sedan årsskiftet fallit med 16 procent, men räknat i kronor var det som mest -50 procent, vilket inträffade för en dryg månad sedan, den 6 september. Orsakerna till att liran varit så pass svag kan sammanfattas som en förtroendekris till följd av brist på marknadsvänliga åtgärder hos regeringen, och att börsreaktionen påskyndades av USA:s sanktioner över en rättslig fråga.

Har ni förändrat något i fondens placeringsstrategi?

– Vi fortsätter att investera i högkvalitativa företag med kompetenta ledningsgrupper, starka kassaflöden och tillväxtpotential som gynnas av landets stora, unga, dynamiska befolkning, säger Emre-Akcakmak.

Den höga volatiliteten är något som de tar hänsyn till när tillgångar i fonden omplaceras.

– Vi utvärderar kontinuerligt investeringsklimatet, särskilt i tider med hög volatilitet. Vi har minskat vikten av företag med valutaskulder och företag som såg lovande ut när tillväxten var stark. Vi har avsevärt ökat andelen exportbolag med relativt stabil valutainkomst och vissa inhemska bolag med starka balansräkningar som tål en del inflation under den kommande perioden.

Placeringshorisonten på fonden ligger på 5 till 10 år. På fem år har fonden fallit med 40 procent och på 10 år har den tappat 23 procent i värde.

Hur förklarar ni den utvecklingen för fondspararna?
 
– Trots denna uppenbara volatilitet fortsätter vi att ha ett långsiktig investeringsperspektiv i tillväxtmarknader som Turkiet, eftersom vi tror att börskurserna i slutändan kommer att se attraktiva ut igen för investerare med en långsiktig horisont.

Ni genomför investeringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kan du ge något exempel på vad det betyder mer konkret?

 – För vår investeringsprocess har vi utvecklat ett betygssättningssystem för ESG för att analysera bolagen inom bolagsstyrning, socialt ansvar och miljöaspekter. Betygen bidrar till att tydliggöra områden där vi behöver mer information, identifiera områden där vi ser en tydlig förbättringspotential och som vi som ägare kan ta upp i en framtida dialog med bolaget. 

– Vi tar hänsyn till hur FN:s 17 globala hållbarhetsmål påverkar våra innehav, och justerar våra antaganden för bolagets framtida utveckling i våra beräkningsmodeller, vilket påverkar storleken på våra innehav.

 – Vi föredrar investeringar i bolag som visar långsiktigt hållbar tillväxt och har ansvarsfulla ägare. Som aktiva investerare är vi på plats och träffar bolagens ledning för informationshämtning eller för att framföra synpunkter och föra dialog med portföljbolag om hantering av ESG-relaterade risker och möjligheter, vi röstar aktivt på bolagsstämmor och för även dialog med regeringar, börser och finansiella övervakningsmyndigheter för att förespråka förbättringar i det institutionella ramverket.

Sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv finns det också bolag som inte kommer i fråga som investeringsobjekt, påpekar han.

– Vi exkluderar naturligtvis sektorer som tobak och vapen. Det finns mer information på vår hemsida om detta, säger han.
 
Avslutningsvis vågar Emre-Akcakmak ändå trots det skakiga nuläget se positivt på framtiden och fondens kommande utveckling.

Ser du några möjligheter med dagens marknadsläge för fonden?

– Vi ser definitivt möjligheter under denna period när investerare agerar främst av rädsla. Trots att stormen inte kommer vara över snart är det en bra tid att öka positionerna i starka bolag som sannolikt kommer att överleva stormen. Vi har, som sagt, till exempel ökat investeringar i exportörer och andra turkiska aktier som numera handlas till ensiffriga P/E-tal – värderingar som inte varit så låga på ett decennium.

Turkietfonder (Morningstar) 

                                                      Förv. avg.          Utv. 5 år

Turkisfound Bonds                         1%                      -51%

Turkisfound Eq                               1,5%                   -40%

East Capital Turkiet                        2%                      -39,3%

Parves eq Turkey                            1,75%                -38%

Källa: Morningstar per den 10 oktober 2018

Platsannonser