– Marknadsaktörerna ser oss fortfarande lite som ett emerging market-bolag men det håller precis på att ändras. De som är inne i branschen börjar se vad vi bygger, säger Albin Rosengren, partner på East Capital Group. Foto: East Capital Group
Fonder

East Capital välkomnar nya förvaltarbolag 

East Capital Groups köp av hedgefondförvaltaren Adrigo är ett exempel på fondbolagets strategiförändring. Samtidigt välkomnar man förvaltare som vill fokusera på kapitalförvaltning.

Uppdaterad 2019-11-19
Publicerad 2019-11-19

East Capital Group har drygt 50 miljarder kronor i förvaltat kapital och har sedan grundandet 1997 haft inriktning mot Fjärran Östern och tillväxtmarknader.

För tre år sedan gjorde fondbolagsgruppen en strategisk förändring som innebär att man öppnade upp för att ta in flera varumärken och inriktningar på förvaltning och därmed öka sitt utbud av produkter och tjänster. Tanken är att medan de olika inriktningarna är specialiserade inom sina områden delar de funktioner kring förvaltningen, vilket bäddar för stordriftsfördelar.

Idag består East Capital Group av fyra olika varumärken och inriktningar; East Capital för Frontier och tillväxtmarknader, Espiria för global aktie- och ränteförvaltning, Adrigo för hedge och East Capital Real Estate för fastighetsinvesteringar. 

East Capital uppfattades för tre år sedan som förvaltare inom emerging markets eller kanske som Rysslandsförvaltare. Den förvaltare som var verksam inom till exempel europeiska räntepapper såg ingen naturlig koppling till East Capital, enligt Albin Rosengren.

– I och med de steg vi tagit de senaste åren att skapa de här plattformarna som Espiria för global aktie- och ränteförvaltning och Adrigo är för hedgeförvaltning så tror jag att det är betydligt fler aktörer som ser att de kan passa in i East Capital Group, säger Albin Rosengren.

– Internt har vi jobbat väldigt mycket på att skapa skalbarhet, till exempel funktioner för middle-office och back-office, risk och compliance. Det är ganska lätt nu att lyfta in ett nytt portföljteam och serva dem. 

Vad innebär den här strategiska förändringen för East Capital och hur viktig är den för er?

– Det är väldigt viktigt för vår förmåga att kunna växa. Innan kunde vi bara växa inom emerging market. Det ger betydligt fler områden som vi kan växa inom, så det är superviktigt, säger Albin Rosengren.

East Capital köpte tidigare i november Adrigo Asset Management med förvaltat kapital på 1,5 miljarder kronor. Tanken är att Adrigo med sitt fokus på hedgefonder ska bli en plattform inom East Capital Group för absolutavkastande och specialiserade investeringsstrategier.

– Marknadsaktörerna ser oss fortfarande lite som ett emerging market-bolag, men det håller precis på att ändras. De som är inne i branschen börjar se vad vi bygger men jag tror att många ser ett emerging-market bolag som köpte något annat. Men egentligen är det en gruppstruktur med ett attraktivt ekosystem för de som kommer till oss, säger Albin Rosengren.

Det finns alltså utrymme för kapitalförvaltare att ansluta sig till East Capital Group som vill kunna ägna sig bara åt förvaltning medan East Capital sköter alla administrativa uppgifter.

– Vi har alla funktioner på plats. Till skillnad från flera andra svenska bolag är vi redo att förvalta fonder i både Sverige och Luxemburg beroende på målgruppen, säger Albin Rosengren.

Han, liksom många i branschen, räknar med fortsatt konsolidering av den svenska fondbranschen framöver. Det finns en god logik för det på grund av stordriftsfördelar i kölvattnet av höga kostnader för att driva fondverksamhet inklusive regelefterlevnad. 

– Jag tror det främst är aktuellt för små och medelstora fondbolag, men att det sitter längre inne för en bank eller försäkringsbolag att avyttra sina fondbolag. 

– Har man redan stor skala blir logiken mindre stark. Å andra sidan har vi bolag som Amundi och Aberdeen Standard som har skapats genom sammanslagningar så skalekonomin finns nog även för de större bolagen, men effekterna är större för de små och medelstora bolagen - så där tror jag att konsolideringen blir mest aktiv. 

East Capital Group har historiskt gjort några förvärv, bland annat Gustavia, Insiderfonder och Monyx. 

 

Platsannonser