Finans

Durocs dotterbolag ansöker om rekonstruktion

Durocs helägda koncerndotterbolag Duroc Special Steel har lönsamhetsproblem.

Uppdaterad 2016-06-16
Publicerad 2016-06-16

Bakgrunden till ansökan om rekonstruktion som lämnats in till Luleå tingsrätt är att DSS har lönsamhetsproblem i sin rörelse för bearbetning av tunnplåt, och den verksamheten är under fortsatt avveckling – vilket tidigare meddelats, enligt ett pressmeddelande.

Under våren har bolaget drabbats av störningar i driften till följd av den förhyrda lokalen som försvårar utleveranser.

"I avvaktan på att denna fråga löses med hyresvärden, och att DSS utredning om krav på försäkringsersättning för tidigare motorhaveri i valsverket slutförs, så är förutsättningarna för fortsatt drift oklara, och DSS kan inte på egen hand betala sina skulder i den takt som de förfaller", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Krisen i DSS leder till att Duroc AB skriver ned värdet på aktierna i DSS från fem miljoner till noll, och att interna fordringar på 11,5 miljoner kronor med säkerhet i överhypotek i bolagets rörelse reservationsvis också sätts ned till noll.

Förutom utfästelse om ett brygglån om 1 miljoner kronor för rekonstruktionsperioden så väntas ingen likviditetspåverkan på Duroc.

Platsannonser