FinansNyhet

Dunkerstiftelsen begär tidigare vd i personlig konkurs

Dunkerstiftelsen, Claes LindqvistDunkerstiftelsen, Claes Lindqvist
En skiljedom, som inte överklagats, har dömt Claes Lindqvist att betala 30 miljoner kronor vilket han inte kan.
Publicerad

Dunkerstiftelsen begär dess tidigare vd Claes Lindqvist i personlig konkurs. En skiljedom, som inte överklagats, har dömt Lindqvist att betala 30 miljoner kronor vilket han inte kan.

Torbjörn Isacson

Realtid har i en rad artiklar skrivit om tvisten mellan Dunkerstiftelsen och bland andra dess tidigare vd Claes Lindqvist. Framför allt en konkurs i företaget Sparkistan har kostat både Dunker och bland andra arvtagarna efter Axis-grundaren Mikael Karlsson mångmiljonbelopp.

En del av tvisten avgjordes den 20 maj i ett skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Av skiljedomen framgår att Claes Lindqvist förpliktats att betala sammantaget 30 miljoner kronor till olika delar av Dunkersfären, som främst är känd som storägare i börsbolaget Trelleborg.

I konkursansökan, via advokatfirman Gernandt & Danielsson, sägs vidare att skiljedomaren i själva verket ansåg att Claes Lindqvist vållat Dunkerintressena en skada om nästan 75 miljoner kronor. Det lägre beloppet grundade sig på uppgifter om sin ekonomiska situation som Claes Lindqvist lämnat vid förhör.

Annons

Vidare konstateras att fordringarna enligt skiljedomen är ostridiga mellan parterna, och att talan mot skiljedomen inte förts. Dunkerintressena anser sig därför behöriga att begära Claes Lindqvist i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt.

Efter att skiljedomen meddelats skrev Dunkerintressenas ombud den 26 maj ett brev till Lindqvists ombud och begärde att han skulle betala enligt skiljedomen senast den 11 juni, vilket inte skedde. Istället svarade Lindqvists ombud, advokaten Krister Azelius vid Vinge, att ”som ni säkert inser är Claes Lindqvists likvida situation inte sådan att han kan infria de i skiljedomen utdömda beloppen.”

Efter en del ytterligare skriftväxling mellan parterna, som inte ledde till att Lindqvist kom med förslag på någon lösning, uppmanades Lindqvist ännu en gång den 23 augusti att betala fordringarna.

Annons

Dunkerstiftelserna skriver i sin ansökan att de uppgifter som Lindqvist lämnat, i kombination med att han inte betalat, innebär att han är insolvent och därför ska försättas i konkurs.

En skiljedom innebär att en rättstvist avgörs av skiljedomare utan medverkan av allmän domstol. Resultatet är hemligt, och kan inte överklagas som en vanlig dom.

Annons