Foto: Pixabay
Rättstvist

Dunkers-tvist avgörs i skiljedom

Ord står mot ord i det pågående och sekretessbelagda skiljeförfarandet mellan Dunkers och den före detta verkställande ledamoten Claes Lindqvist.

Uppdaterad 2020-10-13
Publicerad 2020-10-09

Som Realtid skrivit i flera artiklar så har arvtagarna efter tre skånska industrimän och entreprenörer förlorat 400 miljoner kronor i konkursen för en nederländsk butikskedja via ett bolag kallat Sparkistan.

Konkursförvaltaren Peter Törnwalls färska förvaltarberättelse riktar skarp kritik mot styrelsen i Sparkistan. Det öppnar för att de stora förlorarna i konkursen, framför allt arvtagarna efter Axis-grundaren Mikael Karlsson via LMK och arvtagarna efter Henry Dunker, skulle kunna rikta skadeståndsanspråk mot de enskilda styrelsemedlemmarna i Sparkistan.

Samtidigt är förvaltarberättelsen ett inslag i den pågående tvisten mellan Dunkers och Claes Lindqvist, som tvingats lämna sin post som motsvarande vd i Dunkers. Bakom tvisten ligger främst att Claes Lindqvist investerade och lånade ut både Dunkers och egna pengar i Sparkistan, samt hade rollen både som verkställande ledamot i Dunkers och styrelseordförande i Sparkistan. 

Claes Lindqvists advokat Krister Azelius, som är delägare och chef för Vinges tvistlösningsteam i Skåne, säger att det pågår ett skiljeförfarande mellan Dunkers och Lindqvist.

– Jag kan inte säga mer än att det pågår. Genom att det sker genom ett skiljedomsförfarande så är det under sekretess.

Enligt förvaltarberättelsen finns det ingen anledning att betvivla Dunkers uppgifter att Claes Lindqvist bland annat saknat befogenhet att skjuta fram betalningstider, vilket är en viktig punkt för när Sparkistan hamnade på obestånd. Däremot menar förvaltaren att Sparkistans företrädare inte kunnat inse att Lindqvist i sin roll på Dunkers saknade just den befogenheten i samband med obeståndet. 

– Man kan dra lite olika slutsatser kring när det gäller att LMK och Dunkers gick med på att skjuta fram betalningstidpunkten för lånen, säger Dunkers styrelseordförande, advokaten Ragnar Lindqvist, som för tydlighetens skull inte är släkt med sin namne.

– Där menar Peter Törnwall att Claes Lindqvist företrätt Dunkers. Men Claes Lindqvist satt på två stolar, det är en typisk jävssituation, fortsätter Ragnar Lindqvist.

– Att Claes då gick med på att förlänga lånen är inte giltigt och Sparkistans styrelse borde ha krävt att fler från Dunkers sida skrivit på. Det tycker vi att styrelsen i Sparkistan borde ha förstått.

Krister Azelius menar däremot att Dunkers styrelse både varit informerad och godkänt Claes Lindqvists affärer med Sparkistan. Några bevis för att Dunkers styrelse verkligen varit informerad kan han dock inte lägga fram öppet.

– Det är en av de frågor som hanteras under rättegången, så det kan jag inte kommentera, säger Krister Azelius.

– Hade vi varit i en tingsrätt eller domstol så hade det varit offentligt men nu är det ett skiljeförfarande. Djupare än så kan jag inte gå in i det i nuläget.

Det är inte känt när skiljedomen kommer att meddelas.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in