Bank

Dubblerad omsättning för Lendify

Lendify dubblerade omsättningen under 2019 till 130 miljoner kronor – samtidigt kom resultatet in på minus 163 miljoner kronor.

Publicerad 2020-07-15

Under 2019 uppgick Lendifys nettointäkter till 66 miljoner kronor, en ökning på 236 procent från föregående år. Det framgår av ett pressmeddelande.

– För Lendify blev 2019 året då skalbarheten i affärsmodellen blev tydlig. Nettointäkterna ökade 236 procent medan kostnaderna steg med 34 procent. Förtroendet för bolaget är starkt och under april 2020, under rådande coronapandemi, slutförde vi en nyemission på 148 miljoner kronor. Under april kunde vi se en viss ökning av försenade betalniningar för att sedan gå tillbaka till normala nivåer redan under maj, säger vd Nicholas Sundén-Cullberg i en skriftlig kommentar.

Låneboken växte till 2 069 miljoner kronor under 2019, en ökning med 69 procent. Nettoomsättningen uppgick till 130 miljoner kronor jämfört med 64 miljoner kronor året innan  - ökning med 103 procent. Resultatet efter skatt för helåret 2019 blev minus 163 miljoner kronor, att jämföra med minus 152 miljoner kronor föregående år.

 

Platsannonser