Finans

Dubbla besked från Peking

Kina vill attrahera utländskt kapital, men går samtidigt till motattack i det pågående handelskriget. Den ambivalenta hållningen syns i ett aktuellt förslag från kinesiska handelsdepartementet.

Uppdaterad 2018-08-01
Publicerad 2018-08-01

Ett aktuellt förslag från kinesiska handelsdepartementet skickar dubbla signaler till utländska investerare, vilket också förklarar varför det presenterats på diametralt olika sätt av internationella affärsmedia.

Medan Reuters och Bloomberg skriver att Kina föreslår regellättnader för utländskt kapital, skriver Financial Times att Kina planerar hårdare kontroll av utländska förvärv.

Artiklarna refererar till ett och samma förslag och ger uttryck för den ambivalens som finns i Kina i förhållande till utländskt kapital. Det mena Kinaexpert Frédéric Cho på Frédéric Cho Advisory AB.

– Kina vill få in bra, strategiska utländska investerare som kan vara med och höja kvalitén i den kinesiska bolagen. Samtidigt talas det om skärpt säkerhetsgranskning av utländska investerare, vilket är en direkt reaktion på EU:s och framför allt USA:s utspel om skärpt granskning av kinesiska investeringar på deras marknader.

De lättnader som nu föreslås för utländska investerare i Kina innebär sänkta krav på dels hur stor andel de måste köpa, dels investeringshorisonten. Konkret innebär det bland annat att minimivärdet på investeringen sänks från minst 100 000 till minst 50 000 US-dollar samt att bindningstiden sänks från tre till ett år.

Samtidigt innehåller nämnda dokument ett förslag om att Kinas formella säkerhetsgranskning utökas till att omfatta fler av de utländska investeringar som når landet. Bloomberg citerar dock en källa som hävdar att de “skärpta kraven” i stort sett bara är en påminnelse om regler som funnits sedan 2011. Utvidgningen till fler sektorer är marginell, och berör främst försvarsindustrin

– Det är vanligt i Kina att den ena handen inte vet vad den andra gör, men i det här fallet signaler utspelet och innehållet i förslaget den ambivalens som råder i Kina gentemot utländska investerare, säger Frédéric Cho.

Att det råder delade meningar internt i Kina om hur mycket eller lite landet ska öppna upp för utländskt kapital gör det också svårt att bedöma vilka effekter som det aktuella förslaget kan komma att få långsiktigt.

– Det har redan gjorts avregleringar under våren som innebär att utländska aktörer nu kan bli majoritetsägare i kinesiska bolag i olika sektorer som exempelvis fordons- och varvsindustrin, säger Frédéric Cho.

Mot den bakgrunden ställer han sig frågan om den utökade säkerhetsgranskningen egentligen är ett trendbrott.

– Man tar i princip orden ur munnen på Donald Trump. Frågan är om det innebär att Kina svänger från sin tilltagande öppenhet eller om det är frågan om ett kortsiktigt öga för öga tand för tand-utspel. Det är mycket som är uppe i luften nu.

Det aktuella förslaget ska ses som en testballong, tycker Frédéric Cho. Den kinesiska regimen arbetar ofta så, och till skillnad mot vad man kan tro kommer förslaget från kinesiska handelsdepartementet nu att gå på remiss.

– Det är en av många vanliga myter om Kina att högsta ledningen bestämmer allt, men så är det ju inte utan beslutsfattandet är utlagt på många nivåer.

Remisstiden pågår till den 29 augusti. Ett nytt regelverk ser knappast dagens ljus innan årsskiftet, bedömer Frédéric Cho och avrundar:

– Utmaningen för Kina är att bestämma sig för vilken väg de vill gå.

Platsannonser