FinansNyhet

Drygt två års fängelse för ekobrott

Svea hovrätt fäller finanschef för insiderbrott. Foto: Svea HovrättSvea hovrätt fäller finanschef för insiderbrott. Foto: Svea Hovrätt
Svea hovrätt. Foto: Svea Hovrätt
Publicerad

IGE Resources kassa tömdes efter en affär med Johan Ulanders Alluvia Mining. Den tidigare styrelseordföranden Ulrik Jansson och den tidigare styrelseledamoten Terje Enström Lien i IGE Resources får ingen upprättelse i hovrätten och döms återigen till drygt två års fängelse vardera.

Sara Johansson

Den tidigare styrelseordföranden Ulrik Jansson och den tidigare styrelseledamoten Terje Enström Lien i IGE Resources, numera Axactor, döms återigen av domstolen till fängelse. Efter tingsrättens fängelsedom dömer även Svea hovrätt duon till två år och tre månaders fängelse vardera efter tömningen av IGE Resources.

Enligt tingsrättsdomen gjorde de sig skyldiga till grov trolöshet mot huvudman när de i januari 2013 medverkade till att 50 miljoner kronor betalades ut från bolagets konto. Det saknades affärsmässiga skäl för transaktionen och de säkerheter som påstås ha ställts var långt i från godtagbara, enligt domen.

Ulrik Jansson och Terje Lien överklagade domen och nu har domen avkunnats av Svea hovrätt. 

Annons

Av domen framgår det att det har anförts från de misstänkta att utredningen är bristfällig då flera nyckelpersoner, däribland Johan Ulander, inte har hörts men även att det saknas avgörande e-postmeddelanden i utredningen. Hovrätten konstaterar att det är en brist i utredningen att vissa personer inte har hörts i målet. Däremot skriver domstolen att detta inte har haft någon avgörande betydelse då det huvudsakliga bevisningen varit skriftlig. Hovrätten skriver även att det inte framkommit några omständigheter som tyder på att det undanhållits några e-postmeddelanden.

Åklagaren har under målet pekat på att Ulrik Jansson och Terje Engström  i egenskaperna som styrelseordförande och styelseledamot har missbrukat sina förtroendeställningar. Detta då de dels har ingått avtal med Alluvia MIning om förvärv av Ghana Gold AB, dels förskottsbetalat 50 miljoner kronor utan att något säkerhet ställts.

Affären gjordes trots att de två övriga styrelseledamöterna samt vd:n för IGE ansåg att beslutsunderlaget för affären var bristfällig och påtalade att finansiering saknades samt att de ifrågasatte affärsnyttan. Vd:n för IGE varnade till och med för att bolagets kassa skulle tömmas och bolaget skulle få svårt att klara fortsatt drift. Detta var några av de besvärande omständigheterna som hovrätten noterat i domen.

Annons

Svea hovrätt pekar även på att det inte framgått något skäl till varför Ulrik Jansson och Terje Engström Lien medvetet gett en felaktig bild av affären i det efterföljande pressmeddelandet. Där framgick det nämligen inte att bolaget gjort en förskottsbetalning, det framgick alltså inte att bolaget betalat ut cirka 80 procent av sin kassa innan bolagsstämman getts möjlighet att fatta beslut om detta.

Svea hovrätt anser inte, liksom tingsrätten, att det förelåg affärsmässiga skäl för utbetalningen av förskottet.

”Ulrik Jansson och Terje Engström Lien har agerat på ett sätt som de uppenbarligen inte borde ha gjort med hänsyn till de skyldigheter gentemot IGE i sina egenskaper av styrelseledamöter och därmed har de missbrukat sina förtroendeställningar i bolaget”, skriver Svea hovrätt.

Annons

Ulrik Jansson och Terje Engström har försvarat sig med att säkerhet för förskottsbetalningen ställts i form av pantsatt aktier i AMT Group (som Johan Ulanders Conventus Ltd innehade) och att bolaget inte hade skadats om bolaget realiserat panten och att bolaget inte gjort tillräckligt för att försöka att realisera denna.

Svea hovrätt har dock kommit fram till att aktierna saknade alltjämt värde för IGE.

”Även om uppgicften om att det funnits en godtagbar pantsättning av aktierna vid tiden för förskottsbetalningen skulle godtas skulle detta alltså inte ha medfört att förskottsbetalningen i objektiv mening inte var till skada för IGE”, skriver hovrätten och delar tingsrättens uppfattning om att skadan var omedelbar vilket Ulrik Jansson och Terje Engström Lien måste ha insett, framgår det av domen.

Ulrik Jansson och Terje Engström Lien döms för grov trolöshet mot huvudman. Ulrik Jansson döms även för bokföringsbrott då årsredovisningar inte upprättats i tid.

De båda döms till näringsförbud och fängelse på två år och tre månader.

Annons