Finans Nyhet

Droppar gör en miljardindustri

Publicerad

Svenska SCA, med produktmärket Tena, har 26 procent av världsmarknaden för inkontinensskydd. Produktområdet har hög tillväxt och värdet på den globala marknaden kommer dubblas från 43 miljarder kronor till över 80 miljarder på tio år.

De demografiska förändringarna med allt fler äldre kommer leda till att inkontinensskyddsmarknadens värde fördubblas inom tio år*. Behåller Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, sina marknadsandelar globalt kommer produktområdet Tena att omsätta över 22 miljarder år 2014. Det kan jämföras med 45 miljarder kronor som hela produktområdet Hygiene Products – där även Libero och Libresse ingår – omsatte 2004.

I Sverige har mellan 700.000 och 800.000 svenskar problem med urininkontinens, varav majoriteten är kvinnor. Enligt en undersökning från Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm drabbas mer än vad tredje kvinna av urinläckage i samband med förlossning.

– Men inkontinens kan drabba vem som helst i vilken ålder som helst, säger Birgitta Hammarström, uroterapeut och informationsansvarig för Tena på SCA Hygiene Products.

Annons

Vanligast är dock att risken för inkontinensproblem ökar med åldern.

– Det hänger ihop med att vi blir allt äldre. Förr dog man innan dessa problem uppstod. I dag behöver de allra flesta i 80-årsåldern någon typ av inkontinensskydd, säger Birgitta Hammarström.

Med en åldrande befolkning växer så skaran med inkontinensproblem. Sett till marknaden för inkontinensskyddsprodukter är det för Sveriges del främst puckeln av 40-talister som kommer att förändra marknaden.

Annons

Dessförinnan ligger tillväxten på den svenska marknaden för inkontinensskydd på omkring 2 procent per år. Internationellt sett handlar det dock även i dag om högre tillväxtsiffror. Anledningen är att andelen äldre ständigt ökar i kombination med att allt fler får råd att köpa produkterna. I en del länder kan tillväxten därför ligga på upp till 8 procent.

– Vi är den klart största leverantören i världen, mer än dubbelt så stor som alla andra. Det är intressant att se att fler äldre i sig driver efterfrågan långsiktigt, säger Philip Creutz, omvärldsanalytiker på SCA.

* SCA räknar med en tillväxt på 5 till 7 procent på marknaden för inkontinensskydd. Uträkningarna ovan bygger på att tillväxten är 7 procent.

Annons

Inkontinens

• Det finns flera olika typer av urininkontinens, bland annat trängningsinkontinens och ansträngningsinkontinens.

• 1998 blev inkontinens klassad som sjukdom av WHO

• I Sverige skattesubventioneras inkontinensprodukterna som tillhandahålls kostnadsfritt till de som har läkarintyg som dokumenterat deras problem.

• En del typer av inkontinens går att bota med bäckenbottenträning, operation eller medicinering. Ju äldre en person blir, desto svårare är det dock att bota inkontinensen.

Källa: Sinoba – föreningen för kunskap om urininkontinens och blåsproblem

Annons