Finans Nyhet

Driva bolag med andra – så här lyckas ni

Taggar i artikeln

Lexly
Publicerad
Uppdaterad

Ska du starta och driva bolag med andra? Undvik framtida konflikter och tvister genom ett tydligt aktieägaravtal.

Realtid.se

Som läsare av Realtid får du Lexly Business
Bas gratis i sex månader
(värde 199 kr/mån ex moms) –
läs mer här>>

Alla företag måste ha en bolagsordning, den fungerar som en ram för verksamheten. Det går dock inte att registrera allt i den. Det är även ett offentligt dokument och ska helst inte innehålla någon känslig information. Ni behöver istället ett aktieägaravtal. I det kan ni ägare till exempel reglera hur bolagets vinst ska fördelas, hur försäljning av aktier eller andelar ska gå till eller hur ni ska göra om någon av er blir allvarligt sjuk eller om ni blir osams.

Ett aktieägaravtal är inget ni måste ha enligt lag, men det skapar en trygghet för er alla. Ha i åtanke att aktieägaravtalet inte får gå emot bolagsordningen. I dessa fall är bolagsordningen överordnad avtalet. Har ni ett handelsbolag tillsammans? Då ska ni istället skriva ett kompanjonavtal.

Annons

Det finns en del saker ni bör tänka igenom och komma överens om inför utformandet av ert aktieägaravtal. Här nedan kan du läsa om vad ni bör diskutera och reglera i avtalet.

Syfte och mål med verksamheten

Att diskutera affärsidéer, vara överens om mål och syfte samt fastslå strategier ger er bättre förutsättningar att lyckas. Till vad och hur vinsterna i bolaget ska användas och vad som händer om ni gör förlust är viktiga punkter att komma överens om.

Det dagliga arbetet

Bestäm hur ni som delägarna ska arbeta i bolaget. Det är viktigt att vara överens om ni ska ta ut lön och arbeta heltid, deltid eller inte alls.

Annons

Utse styrelse

Exempel på vad som ska beslutas är vem som får nominera styrelsemedlemmar och om en nominerad styrelseledamot även kan vara VD.

Konflikter

Vad händer om ni hamnar i en konflikt? Punkter att ta upp under denna rubrik är bland annat om konflikter måste lösas genom konsensus och om en aktieägare ska kunna sälja sina aktier och dra sig ur bolaget om en konflikt inte går att lösa. Sträva efter att komma överens om hembuds- eller förköpsklausuler så att ni har kontroll över situationen och bolaget om en delägare vill sälja. Vid ett sådant tillfälle ska bolaget värderas. Ni bör därför även komma överens om vem ska värdera det och vilken värderingsmetod som ska användas.

Delägarna

Reglera om delägarna ska kunna ta andra uppdrag och jobb utan godkännande från övriga ägare. Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar? Det är även viktigt att reglera hur känslig information ska hanteras, eftersom det kan orsaka stor skada om företagshemligheter hamnar i orätta händer.

Annons

Andelsförsäljning

Förköps-, hembuds-, och samtyckesklausuler är viktiga för att ha kontroll över bolaget. Förköpsrätt betyder att de befintliga aktieägarna ska erbjudas att köpa aktier före försäljning. Hembud betyder att de befintliga aktieägarna ska kunna köpa tillbaka aktier om de överlåtits. Samtycke betyder att styrelsen måste godkänna en överlåtelse av aktier.

Skydd för majoritets- och minoritetsägare

För att skapa ett skydd för både majoriteten och minoriteten vid försäljning kan man avtala om så kallade drag-along och tag-along klausuler. Drag-along innebär att om en majoritet vill sälja andelar, kan de tvinga ägare som inte vill sälja att ändå göra det. Tag-along innebär att en ägare har rätt att sälja när en annan ägare säljer. Det kallas även för medförsäljningsrättigheter.

Skilsmässa

När delägare är gifta är det mycket viktigt att dessa har ett äktenskapsförord, och detta bör ställas som krav i aktieägaravtalet. Om en delägare skiljer sig och har angett sin ägarandel i bolaget som enskild egendom i ett äktenskapsförord, kommer dennes andelar inte att tas med i bodelningen. Ägarstrukturen påverkas därmed inte. Huvudregeln vid skilsmässa är nämligen att all egendom som inte är enskild ska hälftendelas mellan makarna.

Vid eventuellt dödsfall

I det fall en av delägarna avlider är det viktigt att ha bestämt vad som händer med dennes aktieinnehav. Vill ni att övriga delägarna ska kunna lösa ut delägarens arvtagare, ska ni ha med en hembudsklausul i aktieägaravtalet.

Brott mot aktieägaravtalet

Ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp Och i så fall hur mycket? Här är det bra att avtala om vitesbelopp eller om skadan ska ersättas med motsvarande belopp som den förorsakat.

Flera fördelar med aktieägaravtal

Med ett aktieägaravtal minimerar ni risken för att det uppkommer onödiga tvister om till exempel värdering av bolaget vid olika försäljnings- och inlösensituationer, hur delägarna ska hantera situationen om en av delägarna blir sjuk eller om en av delägarna skulle starta upp en konkurrerande verksamhet. Det är helt enkelt bra att bestämma förutsättningarna för hur bolaget ska drivas medan man fortfarande är överens.

 

Tiden och energin ni lägger på att dra fram riktlinjer för hur ni ska arbeta ihop får ni tillbaka i form av ett samarbete som flyter friktionsfritt, vilket så klart även är en avgörande framgångsfaktor för verksamheten. Ungefär som två makar som skriver äktenskapsförord för att ge sitt äktenskap så bra förutsättningar som möjligt!

 

Hos Lexly kan du får hjälp med alla typer av juridik, oavsett om du behöver hjälp med ett anställningsavtal eller har hamnat i en tvist.

Boka ett kostnadsfritt inledande samtal med jurist här>>

Som läsare av Realtid får du Lexly Business Bas gratis i sex månader (värde 199 kr/mån, ex moms)

>> Läs mer om erbjudandet här

Mer innehåll från Lexly hittar du här >>

Annons