Annons

Annons

ey-ordf_0.jpg

EY:s tidigare ordförande Helene Siberg Wendin Foto: EY
EY:s tidigare ordförande Helene Siberg Wendin Foto: EY

Domstolen står fast vid varning av fd EY-revisor

Den tidigare Saab-revisorn och tillika tidigare EY-ordföranden Helene Siberg Wendin får ingen upprättelse i Kammarrätten som går på revisorsnämnden och förvaltningsrättens linje.

Den tidigare Saab-revisorn och tillika tidigare EY-ordföranden Helene Siberg Wendin friades från brottsmisstankarna i Vänersborgs tingsrätt för snart tre veckor sedan. En sannolik glädje som snabbt suddas ut nu när Kammarrätten sagt sitt och håller med Revisorsnämnden och förvaltningsrätten om att Helene Siberg Wendin ska erhålla en varning. Detta trots att hon hänvisat till den friande domen.

Kammarrätten skriver i skälen att det som Helene Siberg Wendin "fört fram i kammarrätten och vad som i övrigt kommit fram i målet föranleder inte någon annan bedömning".

Redan i juni 2014 anmälde Saabs konkursbo Helene Siberg Wendin till Revisorsnämnden och i samband med åtalet i december 2015 reagerade revisionsnämnden med att ge Helene Siberg Wendin en varning.

Annons

Annons

EY backade snabbt upp Helene Siborg Wendin och meddelade att varningen skulle överklagas. Helene Siberg Wendin hävdar genom sitt ombud Olof Nilsson, Hamiltons advokatbyrå, att "hennes revision varit förenlig med god revisionssed" och att hon gjort "sina bedömningar i samråd med revisionsteamet, inkluderande mycket erfaren medrevisor, annan expertis och revisorerna för moderbolaget i Nederländerna" samt att det rört sig om "ovanligt komplicerade förhållanden."

Förvaltningsrätten gick dock på Revisionsnämndens linje och pekade på att det bland annat krävdes ytterligare granskningsåtgärder från hennes sida efter att företagsledningen i Saab gjort en omklassificering av lån om 295 miljoner kronor till att istället utgöra aktieägartillskott.

"Såvitt framkommit inhämtade Helene Siberg Wendin inte några revisionsbevis för att styrelsen godkänt ändringarna i årsredovisningen".

Förvaltningsrätten pekade även bland annat på att  Helene Siberg Wendin inte heller lämnade någon ny revisionsberättelse med anledning av att årsredovisningen  hade ändrats.

Förvaltningsrätten ansåg att Helene Siberg Wendins agerande var särskilt allvarligt då "felaktigheterna varit hänförliga till ett noterat bolags dotterbolag och att dotterbolaget befunnit sig i en ekonomisk kris".

Kammarrätten som alltså stod bakom underinstansen domskäl hade ett skiljaktigt kammarrättsråd som ansåg att ärendet inte ens skulle få prövningstillstånd i domstolen.

Realtid.se söker Olof Nilsson för en kommentar.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons