Annons

Annons

Domstolen beslutar om kvarstad på Allras konton i Luxemburg

Bankkonton i Schweiz beläggs med kvarstad efter ett snabbt beslut från Stockholms tingsrätt.

Pensionsmyndigheten lämnade i måndags in en stämningsansökan mot Allra Asset Management. I samband med stämningansökan yrkade myndigheten att Allras konton i Luxemburg skulle beläggas med kvarstad så snabbt som möjligt, innan Allra Asset Management meddelas av yrkandet.

Stockholms tingsrätt beslutade nästföljande dag att ett belopp om 5.542.430 euro och 15.420.485 dollar, totalt 191,6 miljoner kronor, beläggs med kvarstad på fyra konton i Banque International á Luxemburg.

I målet har även Allra Asset Managements ombud Marcus Johansson, som uppmärksammade stämningen efter Realtid.ses artikel i måndags, begärt att ”en stor andel” av de åtskilliga hundra bilagor som lämnats in i samband med stämningsansökan ska omfattas av sekretess. Han hänvisar till att det är ”såväl till förmån för företag inom Allrakoncernen som till förmån för enskilda individer”.

Annons

Annons

Han poängterar även om att hans klient borde få yttra sig över om handlingar i målet ska utlämnas.

Domstolen vill dock att Marcus Johansson ska precisera vilka aktbilagor som är sekretessbelagda samt hänvisa till vilket eller vilka lagrum som åberopas som stöd för påståendena om sekretess.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons