Fastigheter

Domstol stoppar Oscar Properties lyxvåningar

Fastighetsbolaget Oscar Properties byggprojekt "Biografen Penthouses" vid Norra Djurgården i Stockholm stoppas av domstol.

Publicerad 2020-09-17

Mark- och miljööverdomstolen har underkänt bygglovet för lyxvåningarna i ett beslut som inte går att överklaga.  Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Bolaget kan söka nytt bygglov,  men det kan ta flera år.

Turerna kring bygget har varit flera. Fastighetsbildningen har överklagats, boende i föreningen har överklagat bygglovet, och planerna på att bygga ett 40-tal takvåningar – penthouses – ovanpå den gamla huskroppen har lett till rättsliga strider.

Vad som fick domstolen att slutligen riva upp bygglovet var att en intilliggande parkmark skulle ha överförts från föreningen till kommunen, vilket aldrig skedde.

–Fastigheten är att betrakta som planstridig, skriver domstolen i beslutet.

Platsannonser

Logga in