FinansNyhet

Domstol godkänner nytt skatteupplägg för teckningsoptioner 

Publicerad

Domen kan öppna för mer förmånlig beskattning av personalsoptioner. 

Marlène Sellebråten

Högsta förvaltningsdomstolen har gett en privatperson rätt i ett mål mot Skatteverket i fråga om teckningsoptioner, skriver DI Digital. Domstolen fann att ett upplägg som innebär att en personaloption ger rätt till en teckningsoption, som i sin tur kan lösas till en aktie, uppfyller kravet att optionen ska utnyttjas för förvärv av andel i företaget och att personaloptionerna inte kan anses att användes till att förvärva något annat än andelar i bolaget. Därmed anser Högsta förvaltningsdomstolen att reglerna om skattefrihet för personaloptioner är tillämpliga.

Lagstiftningen om kvalificerade personaloptioner, KPO, som infördes 2018 men underkändes av Skatteverket, handlade om att personaloptioner enbart skulle beskattas som inkomst av kapital när den underliggande aktien säljs.

Som Realtids Claes Folkmar har tidigare skrivit är poängen med lagstiftningen kring personaloptioner att de nya personaloptioner ska underlätta rekrytering och stärka möjligheterna att behålla nyckelanställda bland mindre företag. I praktiken höjer de nya personaloptionerna skattebelastningen för den enskilde. 

Annons

Skatteverket ska nu efter domen göra ett nytt rättslig ställningstagande.

 

Annons