FinansNyhet

Domen mot de bloggande läkarstudenterna överklagas

Publicerad

Samhällets reaktioner på marknadsmissbruksbrotten måste vara tillräckligt avskräckande och effektiva för att förtroende för värdepappersmarknaderna ska upprätthållas, menar riksåklagaren.

Realtid.se

Hovrätten dömde läkarstudenterna som bloggade om aktier för 13 fall av otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott. En av de tilltalade dömdes ensam för ett fall av otillbörlig marknadspåverkan. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och böter. Hovrätten förverkade 661.835 respektive 573.97 kronor som utbyte av brott från de tilltalade.

De tilltalade hade köpt aktier i bolagen och en kort tid senare, efter att ett antal otillbörliga manipulativa åtgärder med bäring på bolagens aktiekurs vidtagits, sålt aktierna till en högre kurs. De manipulativa tgärderna bestod bland annat i att på internet lämna vilseledande uppgifter om sig själva och om aktiebolagen.

Riksåklagaren har, efter en framställning från Ekobrottsmyndigheten (EBM), överklagat hovrättens dom och yrkar i Högsta domstolen att förverkandet ska höjas till 1.258.292 respektive 1.261.281 kronor, vilket motsvarar hela vinstbeloppen enligt EBM.

Annons

“Högsta domstolen har inte tidigare prövat något mål som gäller en förverkandefråga som den i målet. Det är angeläget att allmänheten har förtroende för värdepappersmarknaderna och att samhällets reaktioner på marknadsmissbruksbrotten är tillräckligt avskräckande och effektiva”, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande och fortsätter:

“I mål som det nu överklagade är vinsten hela syftet med de åtgärder som vidtas. Det finns en risk att hovrättens dom kan leda till en minskad förutsebarhet när det gäller bedömningen av frågan om förverkande. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av Högsta domstolen vara av vikt för ledning av rättstillämpningen.”

Annons