Finans Nyhet

Dokusåporna knäcker personalen?

Publicerad

Sjukfrånvaron bland börsbolagen skiljer sig kraftigt åt. Högst hälsobetyg av företag på A-listan får investmentbolaget Investor, medan Zodiak Television som står bakom tv-fiaskot Riket får sämst. Trots Parlamentet. Detta visar Folksams Hälsoindex 2005, som har undersökt totalt 235 börsbolag utifrån uppgifter i bolagens årsredovisningar 2004.

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron är 5,2 procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, varav 57,5 procent utgörs av långtidssjukfrånvaro. Men Zodiak Television, tidigare MTV produktion, kom på sista placering. Detta för att de inte underlåter sig att redovisa några uppgifter alls om sjukfrånvaron och får därför underkänt. Frågan är om dokusåpafiaskot Riket fick anställda att sluta, men samtidigt har de succén Parlamentet. Humorprogram bör väl få personalen att må bättre. Realtid.se försökte nå Zodiaks vd Patrick Svensk varför de inte vill redovisa sina sjuktal, men tyvärr fick vi ingen kommentar.

– Jag är på affärsresa i Frankrike och har inte tid att svara, säger Patrick Svensk.

Varför Zodiak mörkar är en gåta.

Annons

Folksam ser annars positivt på resultatet av sjuktalen.

– Börsbolagen visade sig ha en lägre genomsnittlig sjukfrånvaro än väntat, säger Håkan Svärdman, specialist trygghetssystem Folksam till Realtid.se.

Hälsobetygen uppvisar stor spridning och den totala sjukfrånvaron skiljer sig kraftigt åt mellan olika företag. Den lägsta totala sjukfrånvaron har finansföretaget Kinnevik och IT-företaget Fingerprint Cards, medan fordonsunderleverantören Haldex har den högsta sjukfrånvaron.

Annons

IT-branschen är den bransch som placerar sig i topp på bäst hälsobetyg. En orsak till den höga placeringen kan vara att det är en ung bransch med låg medelålder och att de har arbetsuppgifter i kontorsmiljö. Kontorsarbetare har även större möjlighet att arbeta vid sjukdom jämfört med personal inom industrin och vården.

– Detta är inte förvånande. Ju mer kontorsarbete, desto friskare är de anställda, säger Håkan Svärdman.

Skogsbranschen får lägst genomsnittligt hälsobetyg.

Annons

– Det beror på att branschen präglas av tungt fysiskt arbete. Men värt att nämna är att flera bolag inom industrin, som Rörvik, Scania och Pergo uppvisar ett lägre genomsnittligt sjuktal än genomsnittet. Detta ser vi som positivt och det visar att det går att göra någonting åt sjukfrånvaron inom industrin, anser Håkan Svärdman.

Vad som uppkom i undersökningen var även att ett flertal bolag inte redovisar sjuktalen korrekt. Hela 41 procent av de granskade börsbolagen utnyttjar ett kryphål i lagen och redovisar sjuktal för färre än 40 procent av koncernens anställda i Sverige.

– Fortsätter detta måste det ske en förändring i regelverket på hur man ska bokföra. På detta vis blir det svårt att få resultaten jämförbara och därmed kunna göra rättvisa bedömningar, konstaterar Håkan Svärdman.

Jessica S Kempe

jessica.kempe@realtid.se

Annons