Bank

DNB:s vinst lägre än väntat

Den norska banken DNB:s vinst var lägre än väntat i första kvartalet, tyngt av ett lägre än väntat räntenetto.

Uppdaterad 2019-05-03
Publicerad 2019-05-03

DNB:s resultat före kreditförluster uppgick till 7 575 miljoner norska kronor i det första kvartalet, lägre än väntade 7 683 miljoner enligt Infront Datas analytiker-sammanställning.

“Tillväxt i alla kundsegment bidrar till det starka resultatet”, skriver DNB i sin delårsrapport.

Räntenettot om 9 289 miljoner kronor var lägre än snittprognosen om 9 481 miljoner kronor. Kreditförlusterna om 316 miljoner norska kronor var samtidigt lägre än väntade 370 miljoner,.

“DNB rapporterar ett 1Q19-resultat som är marginellt lägre än våra och marknadens estimat. Räntenettot är i likhet med övriga nordiska banker något lägre än väntat, vilket kompenseras av ett bättre tradingnetto samt ”övriga” intäkter (främst försäkringsverksamheten)”, skriver Ålandsbanken i sitt morgonbrev.,

“Kostnaderna påverkades negativt av IFRS 16 – det är oklart i vilken utsträckning analytikerna har tagit hänsyn till detta i sina estimat. Kreditkvaliteten är god. CET1-kvoten uppgick till 16.4 procent, i linje med våra estimat. Sammantaget framstår resultatet som godkänt, men med något lägre kvalitet än vi hoppats på”, fortsätter Ålandsbanken.

“De framåtblickande kommentarerna är i vanlig ordning sparsamma, men poängterar att man ser positiva effekter på räntenettot av högre styrräntor från 2Q19 och framåt samt att kredittillväxten väntas uppgå till 3-4 procent”, skriver Ålandsbanken.

Ålandsbankens analytiker räknar med att estimaten sannolikt inte kommer att förändras markant till följd av DNB:s delårsrapport och spår en neutral till svagt negativ kursreaktion på rapporten.

Platsannonser