Dividend Swedens vd Bo Lindén ser positivt på resterande del av 2017.
Finans

Dividend Sweden ser ökat intresse för microcapbolag

Utdelningsbolaget Dividend Swedens omsättning ökar, samtidigt som resultatet vänts till en knapp förlust. Samtidigt ser företagets ledning positivt på framtiden. “Under senare delen av tredje kvartalet har den svaga kursutvecklingen bland microbolag brutits och vi ser ett klart ökat intresse för sektorn”, konstaterar vd:n Bo Lindén.

Publicerad 2017-10-26

Kvartalsrapporten visar att utdelningsbolagets omsättning ökat, samtidigt som resultatet vänts till en minimal förlust under tredje kvartalet 2017.

“Det negativa marknadsklimatet för microcapbolag har efter ett svagt första halvår brutits i september och vi ser nu klart större intresse och bättre likviditet i de flesta bolag inom vårt segment. De investeringar som så långt utvecklats mindre väl arbetar vi intensivt med för att få dessa att vända och visa god avkastning. Vi börjar se resultatet av detta arbete i ett antal bolag. Till det arbetar vi vidare med att lista och ägarsprida fler av våra investeringar”, skriver Dividend Swedens vd Bo Lindén i bolagets delårsrapport för årets första nio månader.

Dividend Swedens nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 18 miljoner kronor, jämfört med 15 miljoner kronor under samma period i fjol.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -0,8 miljoner kronor. Det är en nedgång från 3,3 miljoner kronor under samma period i fjol.

Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -0,6 miljoner kronor, jämfört med 3,8 miljoner kronor i fjol.

“Det har varit generellt god efterfrågan vid IPO-emissioner, vilket resulterat i kraftigt övertecknade emissioner, vilket till skillnad från i våras, även lett till positiv kursutveckling vid listningarna. Den ökade riskaptiten har även lett till klart bättre utfall i de flesta emissionsgarantierna under de senaste månaderna”, skriver Bo Lindén i rapporten.

Under årets första nio månader ökade bolagets nettoomsättning till 47,3 miljoner kronor, från 31,6 miljoner kronor för de nio första månaderna under 2016.

Rörelseresultatet för de tre första kvartalen sjönk till -4,1 miljoner kronor, jämfört med 6,0 miljoner kronor. Resultat efter finansnetto uppgick till -2,7 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2,5 miljoner kronor för samma period i fjol.

Under innevarande år övertecknades en företrädesemission som tillfört bolaget cirka 22 miljoner kronor.

Närmast kommer Dividend Sweden dela ut aktier i två bolag, förutsatt att den kommande extra bolagsstämman beslutar om detta.

Det handlar dels om biotechbolaget Attana samt dels om matchningstjänsten Transfer Jobb. Avsikten för Attana är att bolaget ska fortsätta expandera och ansöka om notering på NGM Nordic MTF.

“Vi arbetar vidare med vår profil som utdelningsbolag, samtidigt som den tydliga vändningen och ökade intresset för mindre bolag gör att vi ser positivt på resterande del av 2017”, skriver Bo Lindén avslutningsvis i rapporten.

Dividend Sweden AB är ett bolag som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att skapa avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Platsannonser