Disciplinnämnden friar fem advokater

Fem advokater anmäldes i en lönegarantihärva men Advokatsamfundet anser att de inte gjort något klandervärt.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-09-04

De fem advokater från olika firmor som förra året anmäldes till Advokatsamfundets disciplinnämnd av åklagare Björn Rosenlöf frias nu, framgår det av prövningsbesluten.

Fallet har sin bakgrund i en bedrägerihärva i södra Sverige som uppges kostat skattebetalarna nästan nio miljoner kronor. Huvudmännen dömdes till 4,5 års fängelse vardera men EBM:s åklagare Björn Rosenlöf ansåg att de fem konkursförvaltarna också bör straffas.

Advokaterna är Bo Söder, delägare på Fylgia, Reine Nelson, delägare på Bartling & Partners, Anders Sjöstedt, partner på Carler, Ulf Blommé, delägare på Hökerberg Söderqvist och Jan Lindahl, delägare på F.Victors Advokatbyrå.

Som Realtid.se tidigare rapporterat pekade åklagaren på att de fem konkursförvaltarna beviljat lönegarantier till påhittade inställda i de konkursade bolagen och menade att de möjliggjorde fullbordan av bedrägerierna genom bristfällig eller obefintlig utredning.

Disciplinnämndens prövningsavdelning beslutade dock att advokaterna inte gjort något fel i sina arbeten och pekar på att de jobbade oberoende av varandra med förvaltningen i olika bolags konkurser. Detta är omständigheter "som i och för sig talar för att konkursförvaltningen i alla de aktuella fallen skötts på ett sätt som inte avviker från vad som kan uppfattas som normal och korrekt handläggning. Om brister i förvaltningarna förekommit, borde de ha uppmärksammats av tillsynsmyndigheten och skulle, om så gjorts, ha varit ett uttryck för ett systemfel i förvaltningen, vilket sannolikt hade måst korrigerats på ett lämpligt sätt", skrev Advokatsamfundet i beslutet.

Det beslutet togs den 21 maj i år. Fallet gick sedan vidare till Justitiekanslern som genom ett beslut den 16 juni påkallat prövning av disciplinnämnden, som dock valde att följa prövningsavdelningens beslut.

Åklagare Björn Rosenlöf är inte helt nöjd med beslutet och kallar det anmärkningsvärt i ett e-postmeddelande till Realtid.se.

Realtid söker Rosenlöf för ytterligare kommentarer.

Platsannonser