Med köpet av Strateg genomför Diplomatgruppens vd Oscar Hyléen gruppens första stora förvärv.
Kommunikation

Diplomatgruppens vd: “Vi kommer att växa ännu mer”

Diplomat “går som tåget” och vill fortsätta växa. I kommunikationsbyrån Strateg hittade man en perfect fit, säger vd Oscar Hyléen i en intervju med Realtid.

Uppdaterad 2018-04-25
Publicerad 2018-04-25

I och med förvärvet av Strateg Marknadsföring ökar Diplomatgruppen rejält och kan aspirera på en plats i PR-Sveriges topp fem. Kommunikationsbyrån med en traditionell tyngdpunkt inom public affairs kommer dock aldrig att bli störst, men vill gärna vara bäst.

– Vi vill vara i premiumsegmentet och vi vill fortsätta växa, säger vd Oscar Hyléen till Realtid, i ett konferenssamtal där även Fredrik Vannestål, vd och delägare i Strateg deltar.

I dag berättar de om sin stora affär. “The perfect fit”, enligt förvärvaren Oscar Hyléen. “Ett momentum”, enligt säljaren Fredrik Vannestål.

Kan ni berätta lite om bakgrunden till affären?

– Diplomatgruppen har utvecklats väldigt väl de senaste åren och vi har haft en uttalad strategi att bredda vår verksamhet och växa rejält, särskilt inom digital strategi och digitalt genomförande. Vi har sedan tidigare startat Repeat Studio och contentbyrån Tale. Vi har under den här tiden varit öppna för att göra förvärv och gjort en systematisk och noggrann analys av potentiella byråer. Vi har fört dialoger med många och i Strateg har vi hittat the perfect fit, samtidigt som det fanns förutsättningar att genomföra en affär, säger Oscar Hyléen.

Fredrik Vannestål berättar att det nu var rätt läge att genomföra affären.

– Strateg grundades i Örebro 1985 och har vuxit organiskt i över 30 år. Nu stod vi inför en successionsfråga där mina kompanjoner närmar sig pensionering. Det var ett momentum att ta nästa steg. Möjligheten att få ingå i en större kontext kom med mycket bra tajmning för oss.

Strateg är en av de största digitala marknadskommunikationsbyråerna i landet.

Genom affären, som är Diplomats första stora förvärv, blir Diplomatgruppen huvudägare i Strateg. Fredrik Vanneståls tre kompanjoner säljer ned sina andelar, men stannar kvar i den operativa verksamheten ett tag till. Fredrik Vannestål kvarstår som storägare i Strateg och kommer även att ingå i Diplomatgruppens styrelse.

Diplomatgruppen som förra året omsatte 90 miljoner kronor kommer i och med förvärvet att öka omsättningen till cirka 140 miljoner kronor pro forma. Men de båda bolagen förväntar sig även att affären ska generera synergieffekter.

När Strategs 50 anställda läggs till Diplomatgruppens tidigare 60 anställda blir det nästan en fördubbling av personalstyrkan. Det planeras inga organisatoriska förändringar, utan de båda företagen kommer att jobba på som tidigare.

– Strateg går jättebra och Diplomat går jättebra, respektive bolag enskilt går som tåget och vi vill fortsätta att göra det vi gör, säger Oscar Hyléen.

Han framhåller att båda företagen är orienterade mot långa kundrelationer där exempelvis ett lobbyinguppdrag kan glida över i ett uppdrag att ta fram en digital strategi. 

Fredrik Vannestål fyller i:

– Den digitala transformationen är högt upp på kundernas agenda. Många kommunikationschefer och marknadschefer funderar just nu på var deras budget gör mest nytta och där finns ett rådgivningsarbete att göra där Strateg kan hjälpa till.

Har Diplomat planer på ytterligare förvärv?

– Vi vill vara och bli den byrå som har den starkaste kommunikationsrådgivningen i Sverige. Om det innebär att vi startar nya verksamheter eller förvärvar, vet jag inte i dag. Naturligtvis har vi tillväxtmål. Vi växer i och med förvärvet av Strateg och vi kommer att växa ännu mer, säger Oscar Hyléen.

Diplomat Communications startades 2003 av de tre grundarna Gunnar Sonesson, Anders Oremark och Björn Nyblom.

Platsannonser