Diös och Castellum Foto: Diös
Diös och Castellum Foto: Diös
Fastigheter

Diös förvärvar fastighetsportfölj från Castellum

Diös förvärvar fastighetsportfölj för 4,5 miljarder kronor från Castellum och genomför en fullt garanterad företrädesemission om 1,8 miljarder kronor.

Uppdaterad 2016-11-22
Publicerad 2016-11-22

Diös förvärvar av ett fastighetsbestånd från Castellum för 4,5 miljarder kronor beaktat en värdering av uppskjuten skatteskuld om 0,1 miljarder. Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.

Fastighetsportföljen består av 32 fastigheter centralt i Umeå (13), Luleå (9)och Sundsvall (10) med en uthyrningsbar area om 216.000 kvadratmeter. Den genomsnittliga kontraktslängden för de förvärvade fastigheterna uppgår till cirka 4,4 år, vilket förlänger Diös genomsnittliga kontraktslängd från 3,2 år till 3,5 år.

Försäljningarna är i linje med det som Castellum kommunicerat tidigare.  

"Castellum fortsätter i och med affären att genomföra det som utlovades efter förvärvet av Norrporten i våras: att sälja fastigheter för minst 4 miljarder kronor som en del i finansieringen. Tidigare i höst har Castellum sålt fastigheter för cirka 1,2 miljarder kronor".

Försäljningen innebär att Castellum lämnar Umeå, att innehavet i Luleå reduceras kortsiktigt till en fastighet och att innehavet i Sundsvall ytmässigt reduceras med en fjärdedel. Totalt motsvarar försäljningen 15 procent av den fastighetsportfölj som förvärvades i samband med Norrporten-affären. Enligt ett pressmeddelande från Castellum översteg värderingen av fastigheterna med 8 procent och köpeskillingen vid förvärvet av Norrporten i våras med 16 procent.

I syfte att delfinansiera förvärvet planerar Diös en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, huvudägarna AB Persson Invest, Backahill Inter AB och Bengtssons Tidnings Aktiebolag, vilka tillsammans äger cirka 36 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Dessa har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. Resterande belopp har Nordea och Swedbank åtagit sig att garantera på sedvanliga villkor.

Företrädesemissionen är fullt garanterad tillför Diös cirka 1,8 miljarder kronor före avdrag för emissionskostnader. Resterande del av köpeskillingen om cirka 2,7 miljarder kronor finansieras genom nya räntebärande kreditfaciliteter.

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 28 december 2016.

Nordea och Swedbank är joint global coordinators i samband med företrädesemissionen. Cushman & Wakefield är finansiell rådgivare till Diös i samband med förvärvet. Savills har utfört fastighetsvärderingarna. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Diös och Linklaters är legal rådgivare till joint global coordinators i samband med företrädesemissionen.

Pangea var säljrådgivare till Castellum i affären liksom vid förvärvet av hela Norrporten för 26,2 miljarder tidigare i år, där detta var en delportfölj.

Platsannonser

Logga in